Józef Cichoń ponownie prezesem PPN w Chrzanowie
ango | 2016-05-22 18:28:40

Józef Cichoń będzie sprawował funkcje prezesa Podokręgu Piłki Nożnej w Chrzanowie w kolejnej kadencji 2016-2020. 

Tak zdecydowało 38 delegatów Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego PPN Chrzanów, którzy obradowali 20 maja br. w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zagórzu.

Dotychczasowy prezes był jedynym kandydatem w wyborach. Józef Cichoń zyskał jednogłośne poparcie klubów i piłkarskich środowisk Podokręgu. Poza prezesem do Zarządu wybrano ośmiu dotychczasowych członków: Zbigniewa Jastrzębskiego, Lesława Głucha, Bartłomieja Gębalę, Leona Kozioła, Zdzisława Bębenka, Stanisława Bąka, Stanisława BogaczaMacieja Matusiaka. Nowymi twarzami są w tym gronie: trener Antoni Gawronek, przewodniczący Komisji Szkolenia PPN Chrzanów i działacz Tęczy Tenczynek - Bogdan Ślusarczyk.
Ponadto powołano Komisje Rewizyjną PPN w Chrzanowie w składzie: Wiesław Ładocha, Łukasz ŁabuzekZbigniew Zając.
Delegatami na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, które zaplanowano na 27 sierpnia br. w Krakowie, wybrano: Józefa Cichonia, Zbigniewa Jastrzębskiego, Zdzisława Bębenka, Leona Kozioła, Antoniego GawronkaJacka Augustynka.
Gośćmi Walnego Zjazdu byli: starosta chrzanowski Janusz Szczęśniak, burmistrz Alwerni Tomasz Siemek i wiceburmistrz Libiąża Jarosław Łabęcki oraz mocna ekipa władz MZPN: prezes Ryszard Niemiec oraz członkowie Zarządu: Jerzy Nagawiecki, Henryk Sochacki, Andrzej StrumińskiTadeusz Szczerbowski.

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Podokręgu PN stanowiło doskonałą okazję do wyróżnienia i nagrodzenia zasłużonych działaczy chrzanowskiego środowiska futbolowego.
Srebrne Honorowe Odznaki PZPN otrzymali: Józef Cichoń i Lesław Głuch.
Srebrna Honorowa Odznaka MZPN: Wacław Gregorczyk, Marcin Nastawny, Tomasz Siemek i Jakub Zieliński.
Tytuł „MECENAS FUTBOLU MAŁOPOLSKIEGO” trafił do rąk starosty chrzanowskiego Janusza Szczęśniaka oraz wiceburmistrza Libiąża Jarosława Łabęckiego.
(JN)


Sala obrad.


Prezes MZPN, red. Ryszard Niemiec, wręcza staroście chrzanowskiemu - Januszowi Szczęśniakowi dyplom z medalem Mecenasa Futbolu Małopolskiego.


Nowy zarząd PPN Chrzanów na lata 2016-2020. Zdjęcia: JN