Obrachunki kadencji (5). W Tarnowie bez większych zmian
info_foto
ango | 2016-06-04 17:41:12

W tarnowskim środowisku futbolowym status quo - prezesem nadal Zbigniew Jurkiewicz. 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Tarnowskiego OZPN potwierdziło przywództwo prezesa Zbigniewa Jurkiewicza oraz wybrało nowy zarząd, w którym miejsca zajęli znani od lat działacze.

W piątek, 3 czerwca, w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie przy ul. Mościckiego 27, wyznaczyli sobie spotkanie delegaci klubów i środowisk Okręgu w Tarnowie, aby skwitować mijającą, 4-letnią kadencję oraz sformułować program na kolejne lata i do jego realizacji przypisać sprawnych wykonawców. W Walnym Zebraniu TOZPN uczestniczyło 68 delegatów spośród 169. Frekwencja na poziomie 40 procent.

Władze Małopolskiego Związku Piłki Nożnej reprezentowali: prezes - red. Ryszard Niemiec, wiceprezes ds. finansowych - Tadeusz Kędzior, członek Prezydium Zarządu MZPN - Jerzy Nagawiecki i przewodniczący Wydziału Gier - Ryszard Kołtun.

Sprawozdanie z dobiegającej końca kadencji przedstawił prezes Zbigniew Jurkiewicz. Wskazał na osiągnięcia, szczególnie te dotyczące organizacji szkolenia młodzieży: powołanie Akademii Młodych Orłów oraz Gimnazjalnego Ośrodka Sportowego Kształcenia Młodzieży. Prezes wysoko ocenił znaczący wzrost drużyn żaków i orlików biorących udział w rywalizacji na szczeblu okręgu. W poczet sukcesów zaliczył także owocną współpracę klubów z samorządami lokalnymi. Na zakończenie swojego wystąpienia stwierdził, że TOZPN znajduje się w dobrej kondycji finansowej i organizacyjnej.

Emocje towarzyszyły wyborowi prezesa TOZPN na kadencję 2016-2020. W szranki stanęli Zbigniew JurkiewiczPiotr Szymański - nauczyciel wf z Żuchowej, były piłkarz tamtejszego KS-u, przewodniczący Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego Okręgu. W głosowaniu jawnym Zbigniew Jurkiewicz uzyskał 51 wskazań, jego adwersarz – 9. Tym samym dotychczasowemu prezesowi powierzono zadanie kontynuowania misji szefa TOZPN przez kolejne 4 lata.

W Zarządzie TOZPN-u, oprócz Zbigniewa Jurkiewicza, znaleźli się: Jerzy Sysło, Grzegorz Gotfryd, Jacek Stawarz, Robert Truchan, Jerzy Bąk, Jakub Drwal, Mirosław Nieć i Jan Krupa. Dodatkowe dwa miejsca zarezerwowano dla prezesa Podokręgu PN w Żabnie oraz szefa Kolegium Sędziów w Tarnowie.

Komisja Rewizyjna pracować będzie w następującym składzie: Tadeusz Hajdo, Grzegorz Witek, Józef Turek, Krzysztof Malisz i Marek Kwiek.

Delegaci TOZPN-u na Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Małopolskiego Związku Piłki Nożnej: Zbigniew Jurkiewicz, Jerzy Sysło, Grzegorz Gotfryd, Jerzy Bak, Jacek Stawarz, Robert Truchan, Jakub Drwal i Henryk Świerczek. Rezerwowymi delegatami zostali: Antoni Kotwa, Piotr Szymański i Zbigniew Chmura.

W przyjętej uchwalę napisano: Delegaci zgromadzeni na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym wyrażają podziw dla Państwa Danuty i Krzysztofa Witkowskich za konsekwencję działania i kreatywność w budowie klubu piłkarskiego Bruk-Bet Termalica Nieciecza od podstawa, od szczebla lokalnego aż po Ekstraklasę.
(JN)


Nowy zarząd TOZPN.


Sala obrad


Fot. JN