Obrachunki kadencji (6-7). W Gorlicach i Wieliczce bez zmian
info_foto
ango | 2016-06-12 14:01:30

W trakcie trwającej kampanii wyborczej w okręgach i podokręgach Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, w ostatnich dniach dokonano podsumowania kadencji 2012-2016 w PPN Gorlice i PPN Wieliczka.

W obu miejscach elektorzy zadecydowali, że dotychczasowi prezesi nadal będą piastować urzędy. W Gorlicach pozostał prezesem Zbigniew Augustyn, zaś w Wieliczce - Andrzej Strumiński. Obaj nie mieli kontrkandydatów.

PPN Gorlice: nowa kadencja Zbigniewa Augustyna

Zgromadzeniu w Gorlicach towarzyszyła wysoka frekwencja, na 41 mandatariuszy było obecnych na zebraniu 38 delegatów. Zarząd MZPN reprezentowali: prezes - red. Ryszard Niemiec oraz Jerzy Cierpiatka i Zbigniew Lach. Delegację OZPN Nowy Sącz stanowili prezes Antoni Ogórek oraz Mieczysław Gwiżdż i Robert Koral. Ponadto do stołu prezydialnego poproszono założyciela PPN Gorlice w 1997 i jego pierwszego prezesa, Stefana Mleczkę.

Zebranie sprawnie prowadził Zbigniew Ludwin. W imieniu ustępującego zarządu sprawozdanie złożył prezes Zbigniew Augustyn. Zaczął od rysu historycznego, następnie przypomniał skład władz PPN w minionej kadencji i omówił stan posiadania klubów. Odniósł się do problemów kadry trenerskiej, akademii piłkarskich, opieki medycznej, podziękował samorządom za okazaną pomoc. Mówił o poprawiającej się infrastrukturze, społeczności sędziowskiej, także o powołaniu wśród piłkarskich rozjemców Klubu Honorowych Dawców Krwi. Na koniec zaś zaakcentował bardzo dobrą współpracę z MZPN i OZPN Nowy Sącz. Z kolei Mariusz Wrażeń złożył sprawozdanie w imieniu Komisji Rewizyjnej. Wniosek o udzieleniu zarządowi absolutorium przeszedł przy jednym głosie wstrzymującym.

Dyskusję zapocztkował prezes Ryszard Niemiec, który ciepło odniósł się do działalności Podokręgu. W Gorlicach nie zapomina się o tym, co kiedyś działo się dobrego, ale i są powody, aby pochwalić się bieżącymi dokonaniami. Chapeau bas… „Wiemy w MZPN jak wiele musicie znieść upokorzeń, zakłopotania, zażenowania, aby były co tydzień pieniądze na wyjazdy, buty, kartki. Mamy wspólnie świadomość, że jak nie będzie kwitnąć B-klasa, jak zwiędnie C-klasa, to uschnie nasza dyscyplina. Doceniam wasz wkład, zaangażowanie i chęć codziennej mozolnej pracy. Życzę samych sukcesów” - zakończył red. Niemiec. Również w wystąpieniu Mieczysława Gwiżdża nie zabrakło uznania dla zarządu pracującego pod kierownictwem Zbigniewa Augustyna.

Asortyment zgłaszanych postulatów i problemów poruszanych podczas dyskusji był bogaty. M. in. wnioskowano, aby małopolska centrala podjęła starania w krajowej centrali o zwrot kosztów poniesionych przez kluby na wydruk kart chipowych Extranet. Aby w PZPN sankcjonowano karty zawodników należących do akademii piłkarskich, a nie należących do klubów, tak aby kluby mogły bezpłatnie przejmować tych zawodników. Padło pytanie czy kluby będą musiały płacić opłaty transferowe akademiom za przejęcie zawodników po ich odejściu z akademii? Czy zasadne jest, aby kluby musiały posiadać trenerów z licencją UEFA A, UEFA B, itd.

Wobec odmówieniu przez dwóch działaczy kandydowania na prezesa PPN Gorlice, na „placu boju” pozostał jedynie Zbigniew Augustyn. 35 delegatów głosowało „za”, trzy głosy były wstrzymujące.

Zarząd PPN Gorlice: Zbigniew Augustyn - prezes oraz Andrzej Cetnarowski, Daniel Dawiec, Andrzej First, Zbigniew Ludwin, Adam Niedziela, Andrzej Sagan, Andrzej Smołkowicz, Maciej Starczyński, Zenon Strugała.
Komisja Rewizyjna: Małgorzata Kosińska, Robert Stępkowicz, Marek Świątański.

Delegaci na walne zgromadzenia MZPN Kraków i OZPN Nowy Sącz: Zbigniew Augustyn, Zbigniew Ludwin, Tomasz Romaszko, Andrzej Sagan.

Odznaczenia MZPN: Zbigniew Augustyn, Wacław Bedus, Piotr Firlit, Zbigniew Ludwin, Adam Niedziela, Andrzej Sagan, Andrzej Smołkowicz, Bogdan Zieliński.

Ambasadorzy Futbolu Nowosądeckiego: Bogusław Bożek, Stefan Mleczko, Waldemar Ziółkowski.

Ponadto 43 osoby zostały odznaczone Honorową Odznaką PPN Gorlice.
(JC)

PPN Wieliczka: Andrzej Strumiński raz jeszcze

76 delegatów (na 104 uprawnionych) uczestniczyło w walnym zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym Podokręgu Wieliczka. Zebranych powitał prezes PPN - Andrzej Strumiński. Władze MZPN reprezentowali: prezes Ryszard Niemiec oraz członkowie Zarządu: Jerzy Cierpiatka, Zbigniew Lach i Andrzej Sękowski. Zebranie rzeczowo prowadził Wiesław Bobowski.

Sprawozdanie za minioną kadencję składało się z dwóch części. Zagadnienia finansowe zwięźle ujęła Karolina Szura z biura usług księgowych „Elipsa”, które od 2005 obsługuje PPN Wieliczka. Z kolei nad wyraz obszerne sprawozdanie Zarządu, również w formie wizualnej, złożył prezes Andrzej Strumiński. Natomiast Mieczysław Kępa podzielił się spostrzeżeniami w imieniu Komisji Rewizyjnej. Zarządowi zostało udzielone absolutorium.

Bodaj jako jedyny zabrał głos w dyskusji red. Ryszard Niemiec, który był pod wrażeniem tego, co dokonano w Podokręgu Wieliczka w kadencji 2012-2016. Prezes w kilku aspektach odniósł się do niewątpliwych pozytywów pracy działaczy wielickich. Towarzyszyło temu wskazanie na sprawę, w której jest wskazana zdecydowana poprawa. „Zobowiązuję Was, aby w latach 2016-2020 chłopcy z Wieliczki i okolic wreszcie dotarli do Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży w Nowej Hucie. Bo jego podwoje są otwarte”.

Jedynym kandydatem na prezesa był Andrzej Strumiński. Otrzymał 53 „za”, przy 17 głosach wstrzymujących.

Zarząd PPN Wieliczka: Andrzej Strumiński - prezes oraz Wiesław Bobowski, Wacław Bułat, Julian Chorobik, Piotr Kaleta, Piotr Klimczyk, Michał Kowalski, Konrad Lembas, Agnieszka Włodek, Radosław Zabawa, Sławomir Ząbek.
Komisja Rewizyjna: Mieczysław Kępa, Pioptr Czepiec, Grzegorz Samek, Grzegorz Chorobik.

Delegaci na walne zgromadzenie MZPN Kraków: Wacław Bułat, Julian Chorobik, Piotr Kaleta, Mieczysław Kępa, Andrzej Strumiński, Agnieszka Włodek, Sławomir Ząbek.

Zasłużony działacz MZPN: Adam Gawlik, Adam Kowal, Mieczysław Kępa, Sławomir Ząbek.
Srebrna honorowa odznaka MZPN: Paweł Daniec, Paweł Żabicki.
Brązowa honorowa odznaka MZPN: Piotr Kaleta, Piotr Nowak.
Dyplom i medal 105 lat MZPN: Henryk Gawor - wójt gminy Biskupice, Roman Ptak - burmistrz miasta i gminy Niepołomice, Rafał Ślęczka - z-ca burmistrza miasta i gminy Wieliczka.
Medal 105 lat MZPN: Wiesław Bobowski, Wacław Bułat, Piotr Klimczyk, Bogdan Lizak, Tadeusz Widomski.
Mecenas futbolu Małopolski: Piotr Rysak - wójt gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
(JC)

Na zdjęciu prezes PPN Wieliczka - Andrzej Strumiński.