Obrachunki kadencji (8). Limanowa: Stanisław Strug nadal prezesem
info_foto
ango | 2016-06-14 16:27:47

W poniedziałkowe popołudnie odbyło się walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Podokręgu Piłki Nożnej Limanowa, który podsumował minioną kadencję i wybrał władze na lata 2016-2020.

Na 52 uprawnionych wzięło udział w zebraniu 38 delegatów. Prezesem PPN w Limanowej ponownie został Stanisław Strug.

Gośćmi Walnego Zebrania byli: prezes Małopolskiego Związku Piłki Nożnej - red. Ryszard Niemiec, członek Zarządu MZPN - red. Jerzy Cierpiatka, prezes OZPN w Nowym Sączu - Antoni Ogórek, członek Zarządu tamtejszego OZPN - Robert Koral, radni powiatu limanowskiego - Tadeusz KubowiczStanisław Piegza, członek Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego - Feliks Piwowar, przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystki Rady Miasta Limanowa - Mateusz Wroński.

Zebranie, któremu towarzyszył sztandar Limanowskiego Podokręgu, kompetentnie prowadził Stanisław Olesiak. Najpierw jednak uczczono minutą ciszy pamięć zmarłych, którzy odeszli w latach 2012-2016. W imieniu ustępującego zarządu złożył sprawozdanie prezes Limanowskiego PPN - Stanisław Strug, który w 1985 roku zakładał Limanowski PPN i nieprzerwanie nim kieruje.

Prezes Strug dokonał wszechstronnej analizy, omawiając mijającą kadencję w wielu aspektach. Przypomniał zadania, które stanęły przed władzami PPN i zostały wykonane. Przedstawił aktualny stan piłki nożnej na terenie LPPN, w odniesieniu do liczby piłkarzy (aktualnie 2240, wzrost o 310), klubów (30, w tym 2 akademie), drużyn (107), sukcesów (na różnych szczeblach rozgrywkowych, także w turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”, gdzie świetnie spisuje się młodzież Halnego Kamienica), poprawiającego się stanu bazy (tylko jeden klub bez własnego boiska) i bardzo dobrej współpracy z samorządami. „Piłka nożna jest na Ziemi Limanowskiej sportem numer 1. Ale tytułowe hasło z „Futbolu Małopolski”, że musimy przyspieszać powinno obowiązywać w całej nadchodzącej kadencji” - zakończył Stanisław Strug.

Z kolei w imieniu Komisji Rewizyjnej sprawozdawał jej przewodniczący Józef Orzeł, wnosząc w konkluzji o udzielenie Zarządowi absolutorium. Co zresztą jednogłośnie nastąpiło.

W dyskusji pięknie zabrzmiała wypowiedź Ireny Augustiańskiej, która trzyma pieczę nad prawidłowością raportów księgowych Związku. Czyni to społecznie, zresztą nie tylko tam. Bo i w MPEC, i szkolnictwie… A także w MKS Limanovia, gdzie rozpoczęła pracę w maju 1981 i nieprzerwanie trwa na posterunku. Pani Augustiańska, jak zaznaczyła „bardzo zaskoczona i wzruszona” otrzymaniem medali 105-lecia MZPN i 30-lecia PPN w Limanowej, zaakcentowała płynność finansową Podokręgu. Zasadą jest, że wydaje się jedynie tyle, ile zostało ujęte w preliminarzu. A tylko w 2015 odnotowano wyższe wydatki, ale jak najbardziej było to uzasadnione kosztami jubileuszu 30-lecia i wydaniem liczącej ponad 300 stron monografii Podokręgu. Wywód pani księgowej uzupełnił prezes Strug: - „siedem lat oszczędzaliśmy na te dwa cele. A środki były gromadzone na odrębnej lokacie, aby nie uszczknąć stamtąd choćby złotówki”.

Harmonia, symbioza, żadnych wojen podjazdowych, co charakteryzuje niektóre środowiska piłkarskie… Takie odczucia mam zawsze, ilekroć odwiedzam te strony. Widać tu pasję społecznikowską, w dzisiejszym futbolu wartość niestety w odwrocie. Tu jest inaczej, mamy wspólne dążenie do celu. Tak się składa, że właśnie z Limanowskim Podokręgiem miewam najczęstsze kontakty spośród wszystkim struktur terenowych MZPN. Na dodatek zostałem Honorowym Obywatelem Limanowej, co poczytuję sobie za zaszczyt. Tym bardziej zależy mi, aby nie poczytać za bezczelność mą prośbę o obdarzenie mandatem delegata na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze MZPN. Niebawem wspólnie wrócimy do roku 1911, kiedy zręby polskiego futbolu miały miejsce w Krakowie i Lwowie. A także cieszyć się, że Kraków stanowić będzie centralny punkt Młodzieżowych Mistrzostw Europy 2017. Życzę kontynuowania tego, co dobrze robicie do tej pory. Od trzech dekad” - powiedział red. Ryszard Niemiec.

W imieniu Nowosądeckiego OZPN złożył życzenia prezes Antoni Ogórek.

Dotychczasowy prezes był jedynym kandydatem w wyborach. Stanisław Strug zyskał jednogłośne poparcie. Poza nim do Zarządu Podokręgu wybrano ośmiu dotychczasowych członków Zarządu: Stanisława Białonia, Dawida Jasicę, Józefa Króla, Jana Kurka, Stanisława Olesiaka, Henryka Pazdura, Feliksa Piwowara i Józefa Pietrygę.

Nowymi członkami Zarządu zostali: Stanisław Dębski (prezes KS Sokół Słopnice), Wiesław Czernek (prezes KS Tymbark), Stanisław Piegza (radny powiatu limanowskiego, prezes Zarządu Powiatowego Zrzeszenia LZS), Piotr Chełmecki (AKS Ujanowice), Krzysztof Tokarczyk (Kolegium Sędziów LPPN) i Jacek Sochacki (KS Turbacz Mszana Dolna). Ponadto powołano Komisję Rewizyjną w składzie: Józef Orzeł, Stefan OpokaTadeusz Wierzycki.

Delegatami na sierpniowe Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo- Wyborcze MZPN wybrano: Ryszarda Niemca, Stanisława Struga, Józefa Króla, Henryka Pazdura i Stanisława Olesiaka. Delegatami na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w Nowym Sączu, które odbędzię się 23 czerwca br. zostali: Stanisław Strug, Henryk Pazdur, Stanisław Białoń, Feliks Piwowar, Stanisław Olesiak i Dawid Jasica.

Walne Zebranie podjęło uchwałę w sprawie zmian w regulaminie Podokręgu. M. in. postanowiono, że PPN posiada Odznakę zatwierdzoną przez Zarząd Podokręgu pod nazwą „Odznaka Honorowa Limanowskiego Podokręgu Piłki Nożnej”, szczegółowo określono kompetencje Prezydium Zarządu Podokręgu. W oddzielnej uchwale postanowiono, że Prezydium Zarządu będzie się składać z 5 członków Zarządu, w tym Prezesa Podokręgu

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Limanowskiego Podokręgu Piłki Nożnej stanowiło doskonałą okazję do wyróżnienia zasłużonych działaczy limanowskiego środowiska futbolowego.

Srebrną Honorową Odznaką MZPN wyróżniono Antoniego Skirlińskiego, prezesa KS Krokus Przyszowa.

* Medalem 105 lat MZPN wyróżniono: Irenę Augustyńską, Stanisława Białonia, Henryka Pazdura, Józefa Orła, Stanisława Olesiaka, Józefa Króla i Michała Gocala.
* Złotą Odznaką Honorową OZPN: Wiesława Czernka, Stanisława Dębskiego, Antoniego Skirlińskiego i Adama Pajora.

* Tytułem ambasadora futbolu nowosądeckiego: Witolda SochackiegoJózefa Orła.

* Medalem XXX-lecia Limanowskiego PPN: Irenę Augustyńską, Adama PajoraAntoniego Skirlińskiego.

(JC) (StS)