Obrachunki kadencji (11). Robert Koral prezesem OZPN w Nowym Sączu
info_foto
ango | 2016-06-24 10:06:04

Robert Koral prezesem Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu - to najważniejsze rozstrzygnięcie obradującego w czwartek, 23 czerwca br., Walnego Zgromadzenie Delegatów nowosądeckiego OZPN.

Nowy szef futbolowych struktur wyszedł zwycięsko z wyścigu o fotel prezesa. W tajnym głosowaniu zyskał poparcie 62 reprezentantów środowiska, zaś jego rywale: Krzysztof ZiajaAndrzej Zoń zdołali zgromadzić odpowiednio 11 i 7 głosów. Dotychczasowy sternik OZPN-u w Nowym Sączu – Antoni Ogórek, wcześniej zrezygnował z ubiegania się o prezesurę na kolejna kadencję.

Robert Koral ma lat 47, mieszka w Nowym Sączu. To działacz związany z nowosądeckim OZPN-em od wielu lat. Wywodzi się ze środowiska arbitrów. Z czynnym sędziowaniem pożegnał się w roku 2009. W okręgowych strukturach pełnił w przeszłości funkcję wiceprezesa OZPN oraz przewodniczącego sędziowskiego środowiska. Przed czterema laty Robert Koral laty bezskutecznie ubiegał się o fotel szefa, teraz nadszedł jego czas.

Nowy prezes zaproponował autorski Zarząd OZPN w Nowym Sączu. W szacownym gremium znaleźli się: Bogusław Górnik, Henryk Pazdur, Zbigniew Ludwin, Antoni Ogórek, Piotr Apollo, Stanisław Sułkowski, Andrzej Nowobilski, Krzysztof Nawalany, Paweł Cieślicki, prezesi Podokręgów: w Gorlicach – Zbigniew Augustyn, w Nowym Targu – Jan Kowalczyk i w Limanowej – Stanisław Strug, a także przyszły przewodniczący Kolegium Sędziów.

Do składu Komisji Rewizyjnej OZPN zostali wybrani: Marian Wrona, Mieczysław Aleksander, Marek Ciężobka, Zbigniew Kożuch, Kazimierz Szura.

Delegaci na Walne Zebranie MZPN w Krakowie: Robert Koral, Antoni Ogórek, Piotr Apollo, Andrzej Kulma, Andrzej Kuźma, Bogusław Klimek, Jakub Pawlikowski, Władysław Janik, Zbigniew Stępniowski oraz rezerwowi: Władysław Janusz i Andrzej Tokarczyk.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o nadaniu zasłużonemu działaczowi Zbigniewowi Stępniowskiemu tytułu Honorowego Prezesa OZPN w Nowym Sączu.

W obradach w Nowym Sączu władze Małopolskiego Związku Piłki Nożnej reprezentowali: prezes - Ryszard Niemiec oraz członkowie Prezydium Zarządu MZPN: Zbigniew Lach i Jerzy Nagawiecki.
(JN)


Nowy prezes OZPN w Nowym Sączu - Robert Koral.


Honorowy prezes OZPN w Nowym Sączu - Zbigniew Stępniowski.


Wyróżnienie dla prezesa MZPN, red. Ryszarda Niemca. Wręczającym dotychczasowy prezes OZPN w Nowym Sączu - Antoni Ogórek.


Delegaci na sali obrad.


Delegaci na sali obrad. Fot. JN