Obrachunki kadencji (13). Prezes Stefan Socha – kontynuacja!
ango | 2016-06-29 12:26:31

W Cechu Rzemiosł Różnych przy ul. Ogrodowej 1 w Myślenicach 28 czerwca br. obradowali delegaci Walnego Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Podokręgu Piłki Nożnej. 

W debacie wzięło udział 51 delegatów z 59 uprawnionych. Wysoka, 80 procentowa frekwencja, zaświadcza o prężności i zwartości środowiska oraz wysokiej randze spotkania. Najważniejszą decyzję personalną podjęto jednogłośnie. Misję kierowania podokręgową strukturą w latach 2016-2020 będzie kontynuował Stefan SOCHA. Stary-nowy prezes okazał się jedynym kandydatem do pełnienia zaszczytnej funkcji.

Gośćmi obrad byli: Tomasz Wójtowicz – przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach oraz członkowie Prezydium Zarządu MZPN: wiceprezes Tadeusz Kędzior oraz rzecznik prasowy Związku Jerzy Nagawiecki.
Obrady Walnego prowadził sprawnie Zbigniew Lijewski. Na początku spotkania wręczono wyróżnienia i medale za osiągnięcia w pracy społecznej na futbolowej niwie. Brązową odznaką PZPN został uhonorowany Krzysztof Święch, natomiast brązowy medal PZPN „Za Wybitne Osiągnięcia w Rozwoju Piłki Nożnej” trafił do Czesława Ulmana.
Ze swej strony Małopolski Związek Piłki Nożnej udekorował działaczy Honorowymi Odznakami Związku. „Srebrne” otrzymali: Zbigniew Strączek, Józef DymusStanisław Cichoń; „Złote”: Stanisław Kasina, Wiesław Fijał, Edward Łapa, Tomasz Krasek. Medal 105-lecia MZPN został przyznany Krzysztofowi Cieńkoszowi.
Okazały dyplom z medalem 105-lecia Małopolskiego Związku Piłki Nożnej wręczono Dalinowi Myślenice z okazji jubileuszu 95-lecia działalności zasłużonego klubu.
Ponadto Podokręg Piłki Nożnej w Myślenicach wyróżnił okolicznościowymi statuetkami przyjaciół futbolu oraz ludzi efektywnie działających na rzecz myślenickiej struktury piłkarskiej. W tym gronie znaleźli się: burmistrz Myślenic Maciej Ostrowski, dyr. MOS Myślenice Piotr Magiera oraz Józef Dudzik, Franciszek Sroka, Zbigniew Lijewski, Krzysztof Cieńkosz, Tadeusz Suder, Edward Żądło, Stanisław Bzowski, Maciej Górka, Andrzej Karski, Robert Murzyn.

Sprawozdanie z prac Zarządu Podokręgu w mijającej kadencji złożył Stefan Socha. Prezes podkreślił, że Myślenicki Podokręg należy do najbardziej prężnych w Małopolsce. Zrzesza 45 klubów i 4116 zarejestrowanych zawodników w systemie Extranet, w tym 153 zawodniczki. W rozgrywkach uczestniczy 47 drużyn seniorów oraz 130 młodzieżowych, w tym 10 na poziomie MZPN. Wielkim zainteresowaniem cieszą się zimowe rozgrywki halowe oraz rywalizacja najmłodszych prowadzona na boiskach typu „Orlik”.
Prezes Socha poinformował o zrównoważonej gospodarce finansami, o terminowym wywiązywaniu się klubów z należnych opłat na rzecz Podokręgu, wspomniał o wydatkowaniu środków na rzecz rozwoju lokalnego futbolu: o ufundowaniu 14 kompletów bramek 2x5 m dla klubów za kwotę ok. 56 tys. zł, o pomocy najbiedniejszym ekipom w zakupie sprzętu sportowego i wyposażenia.
Prezes podkreślił ponadto, że dzięki należytej współpracy z samorządami lokalnymi swoją bazę sportowa poprawiły: Dziekanovia, Skalnik Trzemeśna, Wrzosy Osieczany, Topór Tenczynek, Clavia Świątniki Górne, Iskra Głogoczów, Jawor Jawornik, Raba Dobczyce i Rokita Kornatka. Dodatkowo w ubiegłym roku oddano do użytku budynek klubowy Iskry Brzęczowice. Aktualnie w budowie znajduje się nowy obiekt w Pozuchowicach oraz budynek szatniowo-gospodarczy i nowa płyta boiska dla LKS Lubomir Wiśniowa. W najbliższych tygodniach zostanie przekazany piłkarzom stadion na Górnym Przedmieściu Myślenic: boisko wraz zapleczem szatniowym i widownią, z którego korzystać będą zespoły Górki i Dukla Bysina, grające dotychczas na boisku o sztucznej nawierzchni w Myślenicach. W trakcie realizacji znajduje się inwestycja piłkarska w Harbutowicach.
Na zakończenie prezes Socha dziękował za ogrom pracy Zarządowi i wszystkim działaczom Podokręgu, jak również ofiarnym działaczom klubowym za wszelką pomoc i współpracę. Wiele ciepłych słów padło również pod adresem zaangażowanych w rozwój infrastruktury futbolowej samorządowców.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedłożył jej przewodniczący Maciej Górka, wnosząc o udzielenie absolutorium. Delegaci jednogłośnie głosowali za skwitowaniem pracy Zarządu.

Następnie uczestnicy Walnego zebrania wybrali władze Podokręgu na kolejną kadencje 2016-2020. W Zarządzie znaleźli się: Józef Dudzik, Andrzej Karski, Zbigniew Lijewski, Robert Murzyn, Filip Magiera, Franciszek Sroka, Czesław Ulman, Krzysztof CieńkoszEdward Żądło.
W skład Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Maciej Górka, Józef Ryś, Wojciech Niedźwiedź.
Delegatami na Walne Zgromadzenie MZPN, które odbędzie się 27 sierpnia w Krakowie zostali: Magdalena Gorzelna-Dziadkowiec, Stefan Socha, Czesław Ulman, Józef Dudzik, Zbigniew Lijewski, Wiesław BąkowskiJan Pawlik, rezerwowi: Franciszek Sroka i Wiesław Bartosik.

W Uchwale Walnego Zebrania zapisano postulaty: o utworzeniu naprzemiennie prowadzonej ligi okręgowej myślenicko-wielickiej, o ujednolicenie sytemu rozgrywek młodzieżowych na terenie Małopolski, o ufundowanie przez władze MZPN nagrody dla zwycięzców Pucharu Polski na poziomie podokręgu.
(JN)


Prezes Stefan Socha (z prawej) i Krzysztof Cieńkosz.


Działacze nagrodzeni statuetkami Podokręgu PN w Myślenicach. Fot. JN