Obrachunki kadencji (14): Kazimierz Śliwiński szefem PPN Kraków
ango | 2016-06-30 10:50:09

Kazimierz Śliwiński został wybrany prezesem Podokręgu Piłki Nożnej w Krakowie. Oto najważniejsze rozstrzygnięcie delegatów Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, które miało miejsce 29 czerwca 2016 roku w sali teatralnej Młodzieżowego Domu Kultury przy kościele św. Jadwigi przy ul. Władysława Łokietka 60 w Krakowie.

W debacie uczestniczyło 96 delegatów z 148 uprawnionych reprezentantów klubów oraz środowiska arbitrów. Trwające ponad 4 godziny zebranie zostało zdominowane przez proces wyborczy władz podokręgowej struktury. Na programowe uchwały, na merytoryczne wytyczne na najbliższe cztery lata, brakło już czasu i sił twórczych.
Kluczowym momentem Walnego okazała się rozgrywka o fotel prezesa Podokręgu. W szranki stanęli Kazimierz Śliwiński, dotychczasowy wiceprezes, były działacz Kmity Zabierzów, szkoleniowiec grup młodzieżowych, trener m.in. Sankowi Sanka oraz Świtu Krzeszowice oraz Zbigniew Lach, były wiceprezes MZPN, członek zarządu PZPN, w przeszłości działacz samorządowy i gospodarczy, prezes KS Prokocim, w młodości piłkarz Wisły Kraków.
W tajnym głosowaniu Kazimierz Śliwiński otrzymał 75 głosów, Zbigniew Lach 17.

Następnie uczestnicy Walnego wybrali nowe władze na kadencję 2016-2020.
Zarząd Podokręgu PN w Krakowie:
Dariusz Branicki, Tomasz Dudek, Przemysław Stawarz, Andrzej Dziedzic, Artur Gaweł, Sławomir Jedynak, Tomasz Kowal, Łukasz Krupa, Jarosław Marfiak, Bartosz Margasiński, Bronisław Mazur, Grzegorz Cichy i Janusz Kołacz.

Komisja Rewizyjna:
Andrzej Grzywacz, Daniel Płatek i Kamil Kosior.

Delegaci na Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze MZPN w Krakowie:
Jarosław Marfiak, Kazimierz Śliwiński, Tomasz Dudek, Marian Cebula, Andrzej Dziedzic, Artur Gaweł, Tomasz Ziarkowski, Przemysław Stawarz, Łukasz Krupa, Przemysław Nogieć, Bartosz Margasiński, Elżbieta Synowiec, Daniel Płatek, Janusz Kołacz, Andrzej Grzywacz, Dariusz Branicki, Kamil Kosior, Zbigniew Marszałek, Piotr Opolski, Piotr Musialik i Bronisław Mazur.
Rezerwowi: Tomasz Musiał i Krzysztof Szopa.

***
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze końcowej uchwały nie podjęło. Zabrakło wymaganego quorum. Niemniej jednak Komisja Uchwał i Wniosków zdołała przedstawić propozycje i wnioski, które zgłosili delegaci:
Andrzej Kasprzyk zaproponował, aby w miejsce Podokręgu PN w Krakowie powołać samodzielny OZPN. Kiedy okazało się, że ów wniosek kłóci się z Uchwałą Polskiego Związku Piłki nożnej, która w miejscu siedziby Wojewódzkiego ZPN-u nie dopuszcza takowego rozwiązania, to wówczas delegat złożył kolejną (kuriozalną) propozycję: należy przenieść siedzibę MZPN np. do Bochni co umożliwi realizacje postulatu utworzenia samodzielnego OZPN-u w Podwawelskim Grodzie.
Z kolei delegat Zbigniew Lach zaproponował, aby nowy Zarząd PPN Kraków odbywał cykliczne spotkania wyjazdowe w siedzibach gmin i powiatów na terenie obszaru swej jurysdykcji.
***

Działacze wyróżnieni podczas Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Podokręgu PN Kraków.
Złota Honorowa Odznaka PZPN: Piotr Musialik.
Srebrna Honorowa Odznaka PZPN: Andrzej Grzywacz.
Brązowa Honorowa Odznaka PZPN: Daniel Płatek i Sławomir Jedynak.
Medal 105-lecia MZPN: Sławomir Jedynak.
Złota Honorowa Odznaka MZPN: Kazimierz Śliwiński.
Srebrna Honorowa Odznaka MZPN: Zbigniew Marszałek.
Brązowa Honorowa Odznaka MZPN: Łukasz Horośko, Łukasz Krupa, Łukasz Mnich, Aleksander Kawiorski, Andrzej Dziedzic, Ewa Bieszczanin, Kamil Kosior, Krzysztof Wajda, Tomasz Kowal, Wojciech Jobczyk.

Odznaki wręczył prezes MZPN red. Ryszard Niemiec.

(Obszerne sprawozdanie z obrad walnego Zebrania PPN Kraków zamieścimy w najbliższym wydaniu „Futbolu Małopolski”.)


Nowy prezes - Kazimierz Śliwiński.


Odznaczenia dla zasłużonych działczy.


Sala obrad.


Arbiter miedzynarodiwy Tomasz Musiał prosto z ME we Francji.