Obrachunki kadencji (15): Henryk Sochacki ponownie prezesem PPN Wadowice
ango | 2016-07-01 23:00:29

Walnym zebraniem w Wadowicach zakończyła się w piątek  kampania podsumowująca kadencję 2012-2016 w piętnastu strukturach terenowych Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Prezesem Podokręgu został ponownie Henryk Sochacki. PPN Wadowice działa na obszarze dwóch powiatów - wadowickiego i suskiego.

Zebranie zaszczycił swą obecnością senator RP - Andrzej Pająk, a także przedstawiciele lokalnej władzy: Małgorzata Chrapek, Andrzej Górecki, Witold Grabowski, Jan Najdek, Mateusz Klinowski, Rafał Lasek, Jan Wacławski, Wacław Wądolny.

Małopolski ZPN był reprezentowany przez prezesa - red. Ryszarda Niemca oraz Andrzeja Sękowskiego, Jerzego Cierpiatkę i Andrzeja Godnego. Byli obecni prezesi PPN Charzanów - Józef Cichoń w towarzystwie Leona Kozioła oraz PPN Oświęcim - Tadeusz Szczerbowski. Ludowe Zespoły Sportowe były reprezentowali Józef Bury i Alojzy Szczęśniak. W prezydium zebrania zasiadł prezes honorowy PPN Wadowice - Aleksander Cimer.

Na 84 uprawnionych wzięło udział w zebraniu 73 delegatów. Przewodniczącym obrad był Konrad Chylewski przy współudziale Tomasza Adamczyka. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych w trakcie kadencji. Sprawozdanie Zarządu PPN Wadowice złożył ustępujący prezes Henryk Sochacki, którego wystąpienie uzupełniało problemowo szeroką gamę informacji zawartych w obszernym sprawozdaniu pisemnym.

Z kolei Kazimierz Góralczyk jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej złożył sprawozdanie w jej imieniu i zawnioskował o udzielenie Zarządowi absolutorium. Dokonano tego jednogłośnie. Identycznie miała się sprawa z głosowaniem na nowego prezesa PPN, do której to funkcji kandydował jedynie Henryk Sochacki.

Red. Ryszard Niemiec przywołał maksymę Józefa Piłsudskiego, że „Polska jest jak obwarzanek. Wszystko co najlepsze na Kresach, a w środku pustka” i sparafrazował to na grunt Podokręgu w Wadowicach. Działają w nim ludzie, których cechuje pracowitość, wyobraźnia, inwencja, poczucie wartości i dumy. Tu trwa wytężona praca dla rozwoju piłki nożnej, choć przecież nie jest wykonywana w komfortowych warunkach. Tu pracują ludzie, których ręce zawsze zalicza się do rąk prawych, a nigdy lewych. Widać to od lat, również w odniesieniu do burmistrzów czy wójtów, czy często bezimiennych działaczy klubowych. Faktu, że na walnym zebraniu znów pojawił się senator Andrzej Pająk, a także szerokiej reprezentacji władz lokalnych na dzisiejszym posiedzeniu tylko pozazdrościć. Warto wiedzieć o dużej aktywności działaczy Podokręgu Wadowice pracujących w małopolskiej centrali. To Henryk Sochacki, Józef Mamoń, Jerzy Chylewski czy Marian Pamuła. Ta wadowicka reprezentacja stanowi tę część kierownictwa MZPN, która wnosi zdrowy pragmatyzm do naszych codziennych wyborów. I jeśli zajdzie potrzeba stworzenia nowego okręgowego związku w MZPN, to tylko w Małopolsce zachodniej.

Senator Andrzej Pająk regularnie gości na walnych zebraniach PPN Wadowice, wczoraj nie mogło być odstępstwa od tej reguły. To przejaw autentycznego zainteresowania lokalnym futbolem, ale i szacunku dla całego środowiska, które wspólnie pracuje na rzecz rozwoju piłki nożnej. Małe kluby miałyby znacznie ciężej, gdyby nie społecznicy-zapaleńcy w tychże właśnie klubach oraz samorządowcy doceniający ważną rolę futbolu i służący mu konkretną pomocą. Bez tego fundamentu nie byłoby sukcesu polskiej reprezentacji podczas trwającego EURO 2016, o czym warto pamiętać.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili ponadto wicestarosta Andrzej Górecki oraz prezes PPN Oświęcim - Tadeusz Szczerbowski. Mówił we własnym imieniu oraz prezesa PPN Chrzanów - Józefa Cichonia. - Tu, w Małopolsce zachodniej, idziemy wspólnie w kierunku wypracowywania modelu rozwoju miejscowego futbolu. Działacz musi znać się dosłownie na wszystkim - brzmiała konkluzja wystąpienia prezesa Szczerbowskiego.

W końcowej fazie obrad wnioskowano m.in. o powołanie przy MZPN komisji do pomocy małym klubom, utworzenie „okręgówki” wadowicko-suskiej od sezonu 2017/18 a także o zwiększenie liczby delegatów reprezentujących środowisko sędziowskie na kolejnym walnym zebraniu PPN Wadowice z trzech do pięciu. Ponadto rozległ się apel o stworzenie przychodni sportowej dla klubów powiatów wadowickiego i suskiego.

* ZARZĄD
Prezes Henryk Sochacki oraz Jerzy Chylewski, Eugeniusz Grodecki, Józef Mamoń, Filip Niewidok, Marian Pamuła, Zygmunt Sankowski, Paweł Szczęsny, Marek Skrzypczak, Kazimierz Walus, Andrzej Ziemla.

* KOMISJA REWIZYJNA
Robert Brusik, Kazimierz Góralczyk, Maciej Romanowski, Mieczysław Żyła.

* DELEGACI NA WALNE ZGROMADZENIE MZPN W KRAKOWIE
Tomasz Adamczyk, Józef Bury, Jerzy Chylewski, Aleksander Cimer, Józef Mamoń, Marek Płaszczyca, Maciej Romanowski, Henryk Sochacki, Franciszek Śmiech, Jacek Wasyliszyn, Mieczysław Żyła. Delegaci rezerwowi: Andrzej Godny, Paweł Szczęsny.

* BRĄZOWY MEDAL PZPN ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA ROZWOJU PIŁKI NOŻNEJ
Józef Mamoń, Ryszard Orkisz.

* SREBRNA HONOROWA ODZNAKA PZPN
Czesław Matlak, Maciej Romanowski.

* BRĄZOWA HONOROWA ODZNAKA PZPN
Eugeniusz Grodecki.

* MEDAL 105-LECIA MZPN
Aleksander Cimer, Kazimierz Góralczyk, Marian Pamuła, Zygmunt Sankowski, Henryk Sochacki, Antoni Sordyl, Kazimierz Walus.

* ZŁOTA HONOROWA ODZNAKA MZPN
Paweł Jucha.

* SREBRNA HONOROWA ODZNAKA MZPN
Stanisław Lichosyt, Kazimierz Wójtowicz.

* BRĄZOWA HONOROWA ODZNAKA MZPN
Józef Bury, Krzysztof Dziedzic, Czesław Góra, Paweł Hebda, Robert Huber, Paweł Jachymczyk, Józef Jędra, Mariusz Kijowski, Bogdan Rokowski.

* HONOROWA ODZNAKA PPN WADOWICE
Karol Habrzyk, Jerzy Kijowski, Mateusz Lempart, Filip Niewidok, Alojzy Oleś, Edward Pawlica, Bogdan Radwan, Marek Skrzypczak, Artur Starowicz, Łukasz Stopka, Janusz Suwada, Andrzej Ziemla.

* MECENAS FUTBOLU MAŁOPOLSKIEGO
Małgorzata Chrapek (wójt gminy Wieprz), Adam Bruzda (sponsor Kalwarianki), Stanisław Lichosyt (burmistrz Suchej Beskidzkiej), Augustyn Ormanty (burmistrz Kalwarii).

(JC)


Henryk Sochacki ponownie prezesem PPN w Wadowicach.


Prezydium zebrania. Od lewej: Tomasz Adamczyk, Konrad Chylewski (przewodniczący), Henryk Sochacki (prezes PPN Wadowice), Ryszard Niemiec (prezes MZPN), Aleksander Cimer (honorowy prezes PPN Wadowice).


Fot. AnGo