Wybrano władze MZPN
rk | 2016-09-08 19:16:58

Na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej powołani zostali wiceprezesi oraz członkowie prezydium na kadencję 2016-2020.


Zarząd MZPN na kadencję 2016-2020.

Powołano także skład Wydziału Dyscypliny i Związkowej Komisji Odwoławczej MZPN oraz przewodniczących wydziałów i komisji stałych, a także przewodniczących Rady Trenerów i Kolegium Sędziów MZPN.

Wiceprezesi MZPN:
Ryszard Kołtun – wiceprezes urzędujący
Zdzisław Kapka - wiceprezes ds. sportowych
Andrzej Witkowski - wiceprezes ds. marketingowo-ekonomicznych
Piotr Szefer - wiceprezes ds. regulaminowo-prawnych
Zbigniew Lach - wiceprezes ds. kontaktów z samorządami, okręgami i podokręgami

Prezydium Zarządu MZPN (prezes + 12 członków):
Ryszard Niemiec - prezes MZPN
Ryszard Kołtun
Zdzisław Kapka
Andrzej Witkowski
Piotr Szefer
Zbigniew Lach
Zbigniew Koźmiński
Tadeusz Szczerbowski
Andrzej Sękowski
Jerzy Nagawiecki
Andrzej Strumiński
Wiesław Bąkowski
Wiesław Biernat

Wydział Dyscypliny MZPN:
Przewodniczący: Bartosz Ryt
Wiceprzewodniczący: Mateusz Korzeniak
Sekretarz: Maciej Jastrząb
Członkowie:
Maciej Malski
Mateusz Stankiewicz
Mateusz Nowak
Wiesław Bartosik
Władysław Bobek

Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN:
Przewodniczący: Marek Miarczyński
Członkowie:
Tomasz Adamczyk
Andrzej Błasiak
Jacek Gucwa
Joanna Kowalska
Józef Król
Konrad Lembas
Bogusław Machynia
Adam Sypień
Jerzy Warchala
Mateusz Weredyński

Przewodniczący wydziałów i komisji stałych MZPN:
Wydział Gier: Andrzej Godny
Wydział Szkolenia: Lucjan Franczak
- Komisja ds. Piłkarstwa Kobiecego: Olga Czyżewska-Tochowicz
- Komisja ds. Futsalu: Piotr Zawodny
Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich: Józef Cichoń
Komisja Ekonomiczno-Finansowa: Andrzej Szmyt
Komisja ds. Regulaminowo-Prawnych: Daniel Gołda
Komisja ds. Odznaczeń: Andrzej Strumiński
Komisja ds. Licencji Trenerskich: Zdzisław Kapka
Komisja ds. Licencji Sędziowskich: Wiesław Bartosik
Komisja ds. Medialnych i PR: Jerzy Nagawiecki (rzecznik prasowy)
Komisja ds. Współpracy z Samorządami: Jacek Doniec

Przewodniczący Rady Trenerów: Michał Królikowski
Przewodniczący Kolegium Sędziów MZPN: Andrzej Sękowski
Rzecznik Etyki MZPN: Andrzej Tarnawski