Oświadczenie Przewodniczącego Kolegium Sędziów MZPN
ango | 2016-09-16 16:09:07

8 września br. na swoim pierwszym posiedzeniu nowo wybrany Zarząd MZPN jednogłośnie podjął uchwałę, że z dniem 12 września 2016 r. Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Krakowie wyłącza się ze struktur Podokręgu Piłki Nożnej w Krakowie i włącza się do struktur Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. 

Z dniem podjęcia niniejszej uchwały wszelkie prawa i obowiązki Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Krakowie przejmuje Kolegium Sędziów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.

W związku z powyższym chcę Was poinformować, że z mojej inicjatywy 12 września odbyło się spotkanie panów prezesów MZPN w osobach Ryszarda Niemca, Zbigniewa Lacha i Piotra Szefera z dotychczasowym Zarządem KS Podokręgu Kraków reprezentowanym przez Piotra Musialika, Bronka Mazura, Zbigniewa Marszałka, Pawła Kostkiewicza i Łukasza Mnicha. Na spotkaniu tym podziękowałem kolegom za pracę i osiągnięcia w ostatnich czterech latach. Na spotkaniu prezesi MZPN wyjaśnili, co było powodem ich decyzji. Ustalono też, że do czasu zaakceptowania przez Prezydium Zarządu MZPN nowego zarządu KS MZPN będę nadzorował obsadę prowadzoną przez Bronka Mazura i Zbyszka Marszałka.

Przejęcie struktur KS Podokręgu przez KS MZPN niczego nie zmieni w przypadku sędziów i obserwatorów. Wszyscy sędziowie i obserwatorzy pozostają w swoich klasach rozgrywek. Regulaminy sędziowskie klas A, B i C pozostają bez zmian, mimo że nie wszystkie zapisy w tych regulaminach podobają mi się. Obsadę sędziów i obserwatorów IV ligi prowadzi A. Sękowski, V ligi Br. Mazur, a niższych klas Zb. Marszałek, który szuka osoby do pomocy. Pomimo, że nie prowadzę obsady V ligi i niższych klas, obsadę tę będę nadzorował. Oficjalną stronę internetową KS MZPN redaguje Mariusz Kucia. Nowością tej strony będzie między innymi to, że pojawi się obsada sędziów głównych III, IV ligi i krakowskiej okręgówki. W dalszym ciągu obowiązuje regulamin KFD i nikt nie zamierza robić "skoku na kasę". Regulamin KFD na przyszły rok będzie zatwierdzony przez zebranie plenarne sędziów krakowskich w grudniu br. W dalszym ciągu obowiązuje regulamin korzystania z kamery video. Zostanie powołana Wojewódzka Komisja Szkoleniowa, na której czele stanie Grzegorz Jabłoński. Dla podkreślenia wagi przewodniczący komisji będzie członkiem Zarządu KS MZPN. Wiosną 2015 została powołana sekcja sędziów futsalu, obecnie będzie powołana sekcja sędzi. Obserwatorzy III, IV i V ligi będą bardziej wykorzystywani do programu mentorskiego i obserwacji niższych klas w celu wychwytywania młodych talentów.

Z wszystkimi sprawami, które Was nurtują, możecie zgłaszać się do mnie poprzez maila pana A. Rosadzińskiego. Z ważnymi problemami możecie zwracać się do mnie telefonicznie na nr 510 130 582.

Podając powyższe raz jeszcze dziękuję poprzedniemu Zarządowi KS Podokręgu Kraków i mam nadzieję na współpracę z Wami wszystkimi.

Andrzej Sękowski
Przewodniczący Kolegium Sędziów MZPN

* Obsady III, IV ligi oraz klas okręgowych na stronie kskrakow.futbolowo.pl