17 listopada: Forum Klubów Dzielnicowych Krakowa
rk | 2016-11-03 16:01:48

Małopolski Związek Piłki Nożnej zaprasza na pierwsze spotkanie Forum Klubów Dzielnicowych Krakowa, które odbędzie się 17 listopada 2016 roku (czwartek) o godz. 17.00 w siedzibie MZPN przy ul. Solskiego 1.

Wychodząc z założenia, że wspólnie można więcej, pragniemy stworzyć pod patronatem Małopolskiego Związku Piłki Nożnej sprzyjające warunki do nawiązania oraz zacieśniania współpracy, wymiany opinii i doświadczeń oraz wzajemnego wsparcia dla kilkudziesięciu klubów dzielnicowych działających w naszym mieście. Celem cyklicznych spotkań będzie planowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony interesu tego środowiska, a także wypracowywanie i artykułowanie wspólnego stanowiska wobec organów publicznych, w szczególności w sprawach związanych ze wsparciem finansowym działalności klubów dzielnicowych.

Kluby krakowskie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu w terminie do 15 listopada 2016 roku za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@mzpnkrakow.pl lub pod numerem telefonu 12 632 66 00 (godz. 9-17).

Ryszard Niemiec
Prezes Małopolskiego Związku Piłki Nożnej