Kolegium Sędziów MZPN organizuje kurs sędziowski
info_foto
ango | 2016-12-03 18:08:31

Kolegium Sędziów MZPN organizuje kurs sędziowski. Zapisy na kurs przyjmowane są w biurze Kolegium Sędziów w Krakowie, ul. Solskiego 1,  w terminie do 20 grudnia 2016 r.

Rozpoczęcie kursu planowane jest w styczniu 2017 roku.

Dokumenty niezbędne przy zapisie na kurs:
- dokument potwierdzający minimum średnie wykształcenie (z wyjątkiem uczniów szkół średnich, którzy zobowiązują się do zdobycia średniego wykształcenia w ciągu 5 lat od nominacji na sędziego próbnego lub kandydata);
- odręczne podanie o zakwalifikowanie na kurs;
- ankieta kandydata;
- dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie);
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do sędziowania;
- oświadczenie o niekaralności;
- zgoda opiekuna ustawowego na udział w kursie w przypadku osoby niepełnoletniej;

Wymagania:
- wiek od 17 do 44 lat;
- zamieszkanie w Krakowie, powiecie krakowskim, miechowskim lub proszowickim.

* Zasady naboru kandydatów na sędziów piłki nożnej TUTAJ

Opłata za kurs wynosi 70 zł.

Wszystkie pytania należy kierować na adres mailowy: kurssedziowskikrakow@o2.pl