Informacja PZPN dot. wyposażenia klubów w bramki dla żaków
ango | 2016-12-06 12:08:31

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN informuje, że na posiedzeniu Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w dniu 27 października 2016 r. przyjęta została Uchwała nr IX/98 w sprawie wyposażenia klubów sportowych uczestniczących w sezonie 2016/2017 w rozgrywkach w kategorii żaka oraz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej w bramki piłkarskie zgodne z Unifikacją Współzawodnictwa i Szkolenia Dzieci i Młodzieży w Piłce Nożnej. 

Zgodnie z założeniami Uchwały, każdy klub uczestniczący w sezonie 2016/2017 w rozgrywkach w kategorii żaka będzie uprawniony do jednorazowego otrzymania jednego kompletu bramek (2 bramki), zgodnych ze standardem wynikającym z postanowień Unifikacji Organizacji Współzawodnictwa i Szkolenia Dzieci i Młodzieży w Piłce Nożnej. Warunkiem otrzymania bramek będzie łączne spełnienie przez klub poniższych kryteriów:
* członkostwo w Wojewódzkim Związku Piłki Nożnej;
* udział przynajmniej jednej drużyny klubu w rozgrywkach w kategorii żaka w sezonie 2016/2017, prowadzonych przez właściwy Wojewódzki Związek Piłki Nożnej w systemie Extranet;
* uprawnienie co najmniej 10 zawodników do udziału w rozgrywkach w kategorii żaka na sezon 2016/2017 w systemie Extranet;
* wypełnienie na stronie laczynaspilka.pl formularza rejestracyjnego, a następnie jego pobranie i przekazanie oryginalnego egzemplarza (w formie papierowej) do właściwego wojewódzkiego związku piłki nożnej w terminie przez niego określonym.

Formularz o którym mowa w pkt d. jest już dostępny pod adresem https://kluby.pzpn.pl/
Przed jego wypełnieniem prosimy o uważne zapoznanie się z https://pzpn24.pzpn.pl/Files/Instrukcja%20-%20wnioskowanie%20o%20bramki.pdf

Konto extranetu i na "Łączy nas piłka" musi być na osobę o tym samym peselu i mailu.