Planowane kursy trenerskie w 2017 r.
ango | 2017-01-10 11:25:04

Komisja Edukatorów informuje o planowanych kursach trenerskich.

1. KURS UEFA B wyrównawczy dla instruktorów piłki nożnej (marzec-kwiecień 2017 r., ok. 100 godzin w weekendy)
2. KURS UEFA A pełny (lipiec 2017 r. - czerwiec 2018 r. w weekendy)
3. KURS UEFA C (koniec czerwca/początek lipca 2017 r., ok. 100 godzin w weekendy)

Prosimy o przesyłanie wniosków na poszczególne kursy i kompletowanie dokumentów. Wnioski i adresy mailowe w zakładce "Kursy trenerskie".
Dokładne terminy rozpoczęcia kursów oraz egzaminów wstępnych zostaną podane na stronie MZPN (dotyczy kursów UEFA B i UEFA A).