Zasady przyznawania licencji trenerskich - komunikat (aktualizacja)
ango | 2017-03-09 10:00:26

W związku ze zmianą procedur przyznawania i przedłużania licencji trenerskich informuje się, iż przyjmowanie wniosków w wersji papierowej zostało wstrzymane.

Komunikat
Komisji ds. Licencji Trenerskich
Małopolskiego Związku Piłki Nożnej

Nowe zasady wydawania i przedłużenia licencji trenerskich

Komisja    ds. Licencji   Trenerskich   Małopolskiego   Związku   Piłki    Nożnej    informuje, że przyjmowanie wniosków dotyczących przedłużenia posiadanych, bądź wydania nowych licencji trenerskich PZPN A,  PZPN B,  PZPN C oraz  UEFA B,  UEFA C  odbywa  się  wyłącznie poprzez portal https://pzpn24.pzpn.pl do dnia 20.03.2017r. (Komisja Licencji Trenerskich Małopolskiego ZPN 04.2017)

                                                                   Instrukcja składania wniosków

Na podstawie uchwały nr IV/81 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr VI/116 z dnia 24 czerwca 2014 roku Zarządu PZPN dot. licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów IV ligi mężczyzn, I ligi kobiet, I ligi Futsalu mężczyzn i kobiet oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów, seniorek, młodzieżowych i dziecięcych w celu wydania lub przedłużenia licencji należy załączyć następujące dokumenty:

* wniosek o wydanie lub przedłużenie licencji
* kopię dyplomu trenerskiego – w przypadku ZPN: dyplomy  UEFA C, UEFA B, UEFA Futsal B, Dyplom II klasy, Dyplom I klasy, Legitymacja Instruktora;
* kopię certyfikatów potwierdzających udział w konferencjach Trenerskich, łącznie 15h, ale  minimum 5h z każdego z ostatnich 3-4 lat;
* wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego;
* oświadczenie dot. korupcji
* kopię wpłaty za wydanie licencji trenera dokonanej w kasie biura Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, Kraków, ul. Solskiego 1 lub na konto Związku
                                    Bank PEKAO SA Kraków: 37 1240 2294 1111 0000 3709 2289

Opłata za wydanie lub przedłużenie licencji wynosi:

* Licencja „PZPN A” (300 zł na 3 lata) - (100 zł za rok)
* Licencja „PZPN B” (150 zł na 3 lata) - (50 zł za rok)
* Licencja „UEFA B”, „UEFA C” (150 zł na 3 lata) - (50 zł za rok)

Opłatę za licencje dokonuje się  dopiero po otrzymaniu informacji mailowej o przyznaniu licencji.

Informujemy   również, iż  został utworzony instruktażowy film dotyczący rejestracji na stronie https://pzpn24.pzpn.pl,
dostępny pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=LiatNyoXEDQ&t=35s

                                                          Komisja
                                                           ds. Licencji Trenerskich
                                                        Małopolskiego Związku Piłki Nożnej

Kraków, dnia 9.03.2017 r.