Komunikat Komisji ds. Licencji Klubowych MZPN
ango | 2017-04-05 18:35:18

W związku z nową edycją przyznawania licencji klubom podaje się terminy składania dokumentów (formularze, oświadczenia, załączniki itp.).

III liga (drużyny z terenu MZPN) do 30 kwietnia 2017 r.
III liga otrzymuje licencje na jeden sezon 2017/2018 (jeśli będą spełnione wszystkie warunki licencyjne)
Dokumenty należy przesyłać na adres Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie, ul. Solskiego 1 z dopiskiem „LICENCJE”.

IV liga i niższe kasy rozgrywkowe
Dokumenty należy przesyłać w terminie:
a) do 15 maja 2017 r. kluby IV ligi i klasy okręgowej
IV liga otrzymuje licencje na jeden sezon 2017/2018 (jeśli będą spełnione wszystkie warunki licencyjne)
b) do 30 maja 2017 r. pozostałe kluby - w tym samodzielne młodzieżowe

Pozostałe kluby otrzymują licencje na sezony 2017/2018/2019 (jeśli będą spełnione wszystkie warunki licencyjne).
Kluby IV ligi zachodniej przesyłają dokumenty na adres MZPN z dopiskiem „LICENCJE”
Do składanych dokumentów należy dołączyć odbiór boiska: III i IV liga na sezon 2017/2018, pozostałe na sezony 2017/2018/2019
Decyzję o czasie trwania ważności odbioru boiska podejmuje Komisja Odbioru.

Na stronie MZPN w zakładce „LICENCJE” można zapoznać się z wymogami jak też można wydrukować załączniki.

Pozostałe kluby składają wnioski w swoim OZPN, PPN jak również u członków Komisji ds. Licencji Klubowych.
Informacji udzielają członkowie komisji – adresy i telefony na stronie MZPN w zakladce "Licencje".