Ogłoszenie w sprawie zamiaru dokonania zmiany formy prawnej działalności MKS Sandecja Nowy Sącz
ango | 2017-05-26 06:33:50

Działając w trybie par. 18 ust. 4 lit a uchwały nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej o członkostwie, niniejszym ogłasza się, iż Miejski Klub Sportowy Sandecja Nowy Sącz zamierza dokonać zmiany formy prawnej swojej działalności. W związku z powyższym wzywa się do zgłaszania wszelkich roszczeń wobec Klubu do Departamentu Rozgrywek Krajowych Polskiego Związku Piłki Nożnej w terminie 30 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.

                                                                                                                                 Małopolski Związek Piłki Nożnej

Opublikowano: 10 maja 2017