456 dzieci na testach do Akademii Młodych Orłów w Krakowie i Tarnowie
info_foto
ango | 2017-06-09 15:54:06

Przez dwa weekendy czerwca 2017 r. na Orliku przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3 w Krakowie, przy ul. Strąkowej 3a, odbywał się kolejny nabór do Akademii Młodych Orłów. W Tarnowie testy odbywały się na orliku przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Skowronków.

Każdy chętny mógł wziąć udział w testach kwalifikacyjnych oceniających sprawność fizyczną oraz umiejętności piłkarskie. Wyniki uzyskane przez młodych adeptów zdecydują o przyjęciu najlepszych z nich do AMO.

W Krakowie testy odbyły się pod okiem trenera kordynatora AMO - Dariusza Wójtowicza, II trenera Rafala Kotuli oraz asystentów - Magdaleny SytyHenryka Sokoła.

W krakowskich testach udział wzięło 230 dzieci, w tym 8 dziewczyn: 44 skrzatów, 106 żaków, 80 orlików.
W Tarnowie pod okiem trenera koordynatora Wojciecha Klicha w testach wzięło udział 226 dzieci, w tym 36 skrzatów, 90 żaków i 100 orlików. 

***
Akademia Młodych Orłów to autorski projekt Polskiego Związku Piłki Nożnej i jej prezesa Zbigniewa Bońka. Na terenie działalności Małopolskiego Związku Piłki Nożnej działają dwie AMO - w Krakowie i Tarnowie.

Akademia, która zainaugurowała swoją działalność w Krakowie w grudniu 2014 r., ma na celu popularyzację piłki nożnej w oparciu o nowoczesne, zunifikowane techniki szkolenia. Przeznaczona jest dla chłopców i dziewcząt w trzech grupach wiekowych. Udział w AMO jest bezpłatny.
Akademia Młodych Orłów nie konkuruje z lokalnymi klubami, a jej celem jest poprawienie ogólnego rozwoju dzieci i młodzieży, popularyzacja piłki nożnej, co w konsekwencji dodatkowo pozytywnie wpływa na posiadane już umiejętności.
(AnGo)


Fot. Andrzej Godny