Szkolenie dla klubów MZPN chcących pozyskać spoza UE zawodnika o statusie profesjonalnym
rk | 2017-06-06 16:43:59

W dniu 20 czerwca 2017 r. w siedzibie Małopolskiego Związku Piłki Nożnej planowane jest jednodniowe szkolenie z systemu FIFA TMS dla zainteresowanych klubów. Szkolenie jest organizowane przez PZPN.

Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi otrzymanie dostępu do konta w systemie FIFA TMS dla klubów chcących pozyskać zawodnika mającego mieć w klubie status profesjonalisty. Na szkoleniu zostaną również poruszone kwestie zagranicznych transferów zawodników niepełnoletnich.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: biuro@mzpnkrakow.pl do dnia 12 czerwca 2017 r.

Małopolski Związek Piłki Nożnej przypomina, że zgodnie z Uchwałą Zarządu PZPN nr XI/300 z dnia 22 listopada 2013 dopuszcza się uprawnienie do klubu IV ligi i niższych klas rozgrywkowych jednego zawodnika cudzoziemca spoza Unii Europejskiej o statusie amatora. Pozostali zawodnicy cudzoziemcy spoza obszaru Unii Europejskiej muszą zostać uprawnieni jako zawodnicy o statusie profesjonalisty.

Transfer z zagranicy takiego zawodnika może się odbyć wyłącznie za pośrednictwem systemu FIFA TMS. System FIFA TMS jest internetową platformą do przeprowadzania transferów międzynarodowych zawodników, którzy w klubie pozyskującym będą posiadać status zawodnika profesjonalnego.

Dostęp dla klubu do systemu FIFA TMS możliwy jest jedynie po ukończeniu szkolenia dokonywanego przez pracownika PZPN w siedzibie Związku w Warszawie lub w siedzibie MZPN w Krakowie (20 bm.).