MZPN organizuje kursy dla spikerów i koordynatorów ds. organizacji bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich
ango | 2017-07-05 10:38:21

Departament Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN wyraził zgodę na przeprowadzenie przez MZPN kursu spikerów dla klubów trzeciej ligi i klas niższych.

Odbędzie się on 5 sierpnia 2017 r. (godz. 9-17) na obiektach Garbarni Kraków, ul. Rydlówka 23. Cena kursu - 150 zł.

Zgłoszenia chętnych przyjmuje wyłącznie mailowo (z uwagi na wyjazd zagraniczny) Józef Cichoń, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich MZPN w Krakowie.
email: j.cichon1@op.pl
Telefon (po 23 lipca): 606 622 365

***
26 lipca (środa, godz. 14-17) w siedzibie MZPN w Krakowie, ul. Solskiego 1, odbędzie się 3-godzinny kurs „Koordynatorów do Spraw Organizacji Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich”.

Szkolenie przygotowano dla przedstawicieli klubów, które organizują mecze piłkarskie nie będące imprezami masowymi z terenu statutowej działalności MZPN. Zakończone zostanie wydaniem zaświadczenia o odbytym szkoleniu. Uczestnictwo będzie dopełnieniem kryteriów dotyczących personelu przy występowaniu klubów o licencję.

Zgłoszenia chętnych przyjmuje wyłącznie mailowo (z uwagi na wyjazd zagraniczny) Józef Cichoń, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich MZPN w Krakowie.
email: j.cichon1@op.pl