Decyzje dotyczące udziału więcej niż jednego zawodnika spoza UE (akt.)
ango | 2017-08-03 18:28:15

Wydział Gier Małopolskiego ZPN informuje, że Prezydium Zarządu MZPN podjęło pierwsze w nowym sezonie decyzje dotyczące równoczesnego udziału, w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym, więcej niż 1 zawodnika-cudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej.

Decyzją Prezydium Zarządu MZPN z 3 sierpnia 2017 r. zgodę na grę dodatkowego gracza spoza Unii Europejskiej otrzymały kluby:

GKS DRWINIA
Roman Stepankov (Ukraina) - do końca sezonu 2017/2018

TRAMWAJ KRAKÓW
Oleg Chsherbakov (Kazachstan) - do końca sezonu 2017/2018

Decyzją Prezydium Zarządu MZPN z 27 lipca 2017 r. zgodę na grę dodatkowego gracza spoza Unii Europejskiej otrzymały kluby:

SOKÓŁ KOCMYRZÓW
Andrii Pishchevskyi (Ukraina) - do końca sezonu 2017/2018

GARBARZ ZEMBRZYCE
Na boisku do końca sezonu 2017/2018 może równocześnie występować - obok amatora - dwóch z trójki Nigeryjczyków (zgoda na jednego dodatkowego gracza spoza Unii):
Nurudeen Marcelo Oladoja
Ismaila Balogun
Sani Abubakar
(aktualizacja: 18.08.2017)

Postanowienia zgodnie z Regulaminem rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2017/2018 (§ 7 pkt 2) oraz zgodnie z Uchwałą nr XI/300 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu PZPN w sprawie określenia liczby zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej występujących w meczach Ekstraklasy i niższych klas rozgrywkowych (z późniejszymi zmianami).

§ 7
2. Do każdego klubu bez względu na klasę rozgrywkową może być potwierdzonych i uprawnionych dowolna liczba zawodników – cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, przy czym uprawnienie do gry może nastąpić po przedstawieniu przez klub dokumentów zaświadczających legalizację pobytu zawodnika – cudzoziemca w Polsce oraz otrzymanie przez zawodnika zezwolenia na pracę.
W sezonie 2017/2018 w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym - w rozgrywkach IV ligi i niższych klas oraz Pucharu Polski na szczeblu ZPN - może występować równocześnie na boisku: 1 zawodnik-cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanego klubu, Wojewódzki Związek Piłki Nożnej prowadzący rozgrywki Pucharu Polski na szczeblu ZPN, IV ligi lub niższej klasy
rozgrywkowej, może wyrazić zgodę na równoczesny udział, w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym, więcej niż 1 zawodnika-cudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej z danego klubu.


* * *
Przypominamy klubom, że wnioski o zgodę na równoczesny udział w meczu więcej niż 1 zawodnika spoza UE należy składać na każdy sezon od nowa.
W Małopolskim Związku Piłki Nożnej zgodę może wyrazić Prezydium Zarządu MZPN, ale tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. stan cywilny potwierdzający związki z RP, studia w Polsce). Wnioski należy kierować do MZPN wraz z uzasadnieniem, załączając dokumentację potwierdzającą legalizację pobytu i zatrudnienia na terytorium RP. Należy również dołączyć kserokopie dokumentów tożsamości i dokumentów poświadczających stan cywilny czy podjęcie studiów w Polsce, a także kserokopie kontraktu profesjonalnego.

Aktualizacja: 3 sierpnia 2017