Informacja dla klubów III ligi
ango | 2017-08-01 10:10:19

Od sezonu 2016/2017 rozpoczęto tworzenie i systematyzowanie filmowej bazy szkoleniowej dla środowiska piłkarskiego poziomu III ligi piłkarskiej. 

Dzięki działaniom klubów i związków piłki nożnej projekt spełnił oczekiwania użytkowników i był systematycznie wykorzystywany przez uczestników rozgrywek oraz właściwe komórki organizacyjne PZPN. Projekt ten będzie realizowany na tych samych zasadach również w sezonie 2017/18.

Kwestią wymagającą uregulowania jest utrzymanie pełnej sprawności systemu oraz podniesienie jakości pozyskiwanego materiału. W związku z powyższym, Departament Rozgrywek Krajowych PZPN oraz Kolegium Sędziów prosi o wcześniejsze przekazanie następujących informacji dotyczących drużyn występujących w prowadzonych przez Państwa rozgrywkach III ligi:
* dane osoby odpowiedzialnej w klubie za działania w omawianym zakresie: imię i nazwisko, funkcja w klubie, numer telefonu do bezpośredniego kontaktu, adres e-mail;
* dane łącza internetowego do przesyłu pozyskanego materiału filmowego.

Ww. osoba będzie uprawniona do dostępu do serwera PZPN jako przedstawiciel klubu oraz będzie odpowiedzialna za terminowe umieszczenie zapisu filmowego na tym serwerze.

Odpowiedź należy przesłać do 3 sierpnia 2017 r. (czwartek) do godz. 12.00 na adres e-mail: lukasz0gebski@gmail.com

Łukasz Gębski
Departament Rozgrywek Krajowych
Domestic Competition Department