Uwaga trenerzy! Do odebrania licencje
ango | 2017-08-09 11:27:31

Komisja ds. Licencji Trenerskich przy MZPN informuje, iż w biurze związku są do odebrania Licencje Trenerskie z Komisji Zwyczajnej i Nadzwyczanej 2017 (aplikowane za pośrednictwem portalu pzpn24.pzpn.pl).

Licencje należy odebrać osobiście do końca sierpnia 2017 (nie wysyłamy pocztą) codziennie w godz. 9:00-17:00. Po tym terminie Komisja Licencyjna ma prawo zawiesić ważność licencji. Wpłatę dokonuje się na miejscu w biurze lub na konto MZPN podane na stronie.

* Lista Licencji do odbioru TUTAJ