Komunikat Komisji ds. Licencji Trenerskich przy MZPN
ango | 2017-08-29 12:27:29

Komisja ds. Licencji Trenerskich przy MZPN przedstawia aktualny wykaz trenerów z Małopolski zarejestrowanych na pzpn24.pzpn.pl wraz z numerami licencji i okresami ich ważności.

Obowiązkiem trenera jest przedstawić sędziemu zawodów plastikowy identyfikator potwierdzający ważność licencji.
W przypadku legitymowania się licencją nieujętą w wykazie (licencję przedłużono przed 2017 rokiem) należy przedstawić na żądanie właściwemu organowi prowadzącemu rozgrywki ważną legitymację papierową (dotyczy PZPN A i PZPN B).
Komisja ds. Licencji Trenerskich przy MZPN przypomina o termnie odbioru licencji (plastikowy identyfikator) do dnia 31 sierpnia 2017 r. Po tym terminie Komisja Licencyjna ma prawo zawiesić ważność licencji. Wpłatę dokonuje się na miejscu w biurze lub na konto MZPN podane na stronie.

* Wykaz trenerów TUTAJ

Komisja ds. Licencji Trenerskich MZPN przyznała w sierpniu 2017 (w trybie nadzwyczajnym) licencje dla 13 trenerów, które są do odebrania w biurze MZPN (ul. Solskiego 1)

Szlęzak Jakub
Turek Tomasz
Gogola Andrzej
Kapusta Paweł
Olearczyk Wojciech
Baszczewski Mariusz
Kolasa Gabriel
Bukowiec Łukasz
Lesniak Marcin
Brzeziański Łukasz
Sioła Przemysław
Gruchacz Janusz
Kalicki Tomasz