Ogłoszenie w sprawie zamiaru dokonania zmiany formy prawnej działalności Victoria 1918 Jaworzno
ango | 2017-11-09 12:59:55

Ogłoszenie w sprawie zamiaru dokonania zmiany formy prawnej działalności Victoria 1918 Jaworzno

Działając w trybie par. 18 ust. 4 lit b uchwały nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej o członkostwie, niniejszym ogłasza się, iż Victoria 1918 Jaworzno z siedzibą ulica Celników 3, Jaworzno 43-600, wpisana do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują działalności gospodarczej w Jaworznie pod numerem ewidencyjnym nr 13, posiadająca NIP:  632201987, zamierza dokonać zmiany formy prawnej swojej działalności. W związku z powyższym wzywa się do zgłaszania wszelkich roszczeń wobec Klubu do Małopolskiego Związku Piłki Nożnej (w formie pisemnej na adres MZPN: ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków) w terminie 30 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.

Małopolski Związek Piłki Nożnej