Śląski ZPN organizuje kurs spikerów piłkarskich
ango | 2017-11-15 13:55:32

Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach informuje, że organizuje Kurs Spikerów Piłkarskich dla klubów III ligi i klas niższych.

Zajęcia podczas trwania kursu prowadzone będą przez osoby zajmujące się problematyką bezpieczeństwa na stadionach, dziennikarstwem oraz zasadami operowaniem głosem. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywać się będą na Stadionie Ludowym w Sosnowcu (Stadion Zagłębia Sosnowiec) ul. Kresowa 1. Kurs zostanie zakończony egzaminem wewnętrznym i wydaniem świadectwa Śl.ZPN upoważniającym do wykonywania funkcji spikera na zawodach piłki nożnej III ligi i klas niższych.

Koszt kursu wynosi 350 zł od osoby bez noclegu. Organizator zapewnia wyżywienie - bar kawowy oraz obiad w sobotę.
Przewidziany termin kursu 13-14 stycznia 2018 r.
Informujemy, że istnieje możliwość zakwaterowania i dodatkowego wyżywienia w Hotelu „Dom Sportowca” (Stadion Ludowy) w Sosnowcu. ul. Kresowa 1, tel. 32-299 64 37.
Przy rezerwacji pokoju prosimy podać hasło „Kurs Spikerów”.
Wszystkie zainteresowane kluby, instytucje sportowe i osoby prywatne proszone są o przesłanie faxem 32/256-27-45, e-mailem slaski@zpn.pl lub pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2017 r. zgłoszenia uczestników do udziału w kursie.
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, wykształcenie, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail.
Należy podać dane oraz numer NIP instytucji lub osoby, dla której ma być wystawiona faktura VAT. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dokonanej wpłaty za udział w kursie.
Wpłaty należy dokonać na konto:
Śląski Związek Piłki Nożnej ul. Francuska 32 40-028 Katowice
PKO BP I O/Katowice Nr konta 36 1020 2313 0000 3302 0169 4850

Bliższych informacji udzielają:
Przewodniczący Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Śl.ZPN p. Krzysztof Smulski, telefon 502-737-882.
Z-ca Przewodniczącego Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Śl.ZPN p. Janusz Kiełtyka, telefon 504-260-154