Osoby przyjęte na Zintegrowany Kurs Wyrównawczy UEFA B i A
ango | 2017-11-27 11:35:08

Wydział Szkolenia MZPN informuje, że zakończyła się rekrutacja na kurs UEFA B i A.

Po zdaniu egzaminu następujące osoby zostały przyjęte na kurs UEFA B i A:
1. Ciach Wojciech
2. Cyniewski Jan
3. Dachowski Michał
4. Dobaj Piotr
5. Fijak Dorian
6. Gaweł Artur
7. Gierałt Łukasz
8. Gomola Dawid
9. Grabias Hubert
10. Hajduk Krzysztof
11. Hołyst Bartłomiej
12. Jamróz Bogusław
13. Jędrszczyk Rafał
14. Kulig Tomasz
15. Leo Witold
16. Liput Tomasz
17. Madej Roman
18. Marszałek Krzysztof
19. Matysiak Konrad
20. Myślewski Mariusz
21. Powroźnik Piotr
22. Stanula Robert
23. Stec Krystian
24. Turecki Krzysztof
25. Wejner Maciej
26. Wieżel Józef
27. Żurawiecki Szymon

W/w osoby proszone są o dokonanie wpłaty I-szej raty za kurs w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1.12.2017 pod rygorem skreślenia z listy przyjętych. Przelew proszę dokonać na konto:
PEKAO SA 37 1240 2294 1111 0000 3709 2289
tytułem: opłata za Zintegrowany Kurs Wyrównawczy UEFA B i A 7.01-31.08.2018, imię i nazwisko trenera.

Kierownik Kursu
Michał Królikowski