Zgłoszenia do Pucharu Prezesa PZPN
rk | 2017-12-15 13:06:24

PZPN ustanowił rozgrywki halowe o Puchar Prezesa PZPN w kategoriach U-12 (rocznik 2006) i U-11 (rocznik 2007). Są to rozgrywki dla klubów-członków MZPN i PZPN, a więc de facto Klubowe Halowe Mistrzostwa Polski U-12 i U-11.

Finały mają się odbyć 17-18 lutego w Warszawie, z udziałem reprezentantów 16 województw.

Małopolski Związek Piłki Nożnej organizuje w styczniu eliminacje w każdym podokręgu i okręgu, zakończone finałem wojewódzkim (27 lub 28 stycznia 2018).

Eliminacje dla drużyn z Krakowa i okolic (Podokręg Kraków), zgodnie z przyjętym harmonogramem, mają się zakończyć 14 stycznia 2018. Zawody odbywać się mają na nawierzchniach parkietowych.

Od dziś przyjmujemy zgłoszenia drużyn (max jedna drużyna z klubu w danej kategorii wiekowej). Zgłoszenia udziału proszę nadsyłać e-mailem na adres: wydzial.gier@mzpnkrakow.pl, najpóźniej do 22 grudnia 2017 r.

Uchwała nr XII/186 z dnia 8 grudnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek o Puchar Prezesa PZPN w kategoriach wiekowych U-12 i U-11 w roku 2018
I. Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
§ 1
Celem popularyzacji piłki nożnej, rywalizacji sportowej w okresie zimowym oraz selekcji utalentowanej młodzieży, zorganizowane zostaną rozgrywki o Puchar Prezesa PZPN w kategoriach wiekowych U-12 i U-11 w roku 2018.
§ 2
Upoważnia się Departament Rozgrywek Krajowych PZPN do opracowania, w porozumieniu z Komisją ds. Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN, regulaminów rozgrywek o których mowa w § 1.
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

Główne założenia rozgrywek
1. Rozgrywki zostaną przeprowadzone w następujących etapach:
- rozgrywki eliminacyjne, przeprowadzone przez poszczególne Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, z udziałem klubów - członków właściwych Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej i PZPN
- Turniej Finałowy, organizowany przez PZPN, z udziałem 16 zwycięzców rozgrywek eliminacyjnych; termin: 17-18 lutego 2018, Warszawa-Bemowo
2. W rozgrywkach eliminacyjnych i Turniejach Finałowych mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy w 2018 r. kończą odpowiednio 12. rok życia (urodzeni w 2006 r.) i 11. rok życia (urodzeni w 2007 r.), potwierdzeni do klubu przez macierzysty związek piłki nożnej oraz uprawnieni do gry w systemie Extranet.
3. Rozgrywki eliminacyjne przeprowadzają Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, zgodnie z zasadami ustalonymi przez dany Związek Piłki Nożnej z zachowaniem zasad określonych do Turnieju Finałowego.
4. Do dnia 31 stycznia 2018 r. Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej muszą przekazać Komisji ds. Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN oraz Departamentowi Rozgrywek Krajowych PZPN informację o klubie - zwycięzcy rozgrywek eliminacyjnych w danej kategorii wiekowej.
5. W Turnieju Finałowym:
- jednocześnie na boisku może przebywać 6 zawodników, tj. pięciu zawodników w polu + 1 bramkarz (rozważany jest także wariant: 4+1; ostatecznie zadecyduje o tym Regulamin będący w opracowaniu)
- mecze odbywają się w halach na boiskach o nawierzchni parkietowej o wymiarach nie większych niż 40x20 m, tj. analogicznych do wykorzystywanych w rozgrywkach piłki ręcznej
- w czasie spotkania każda drużyna może wymienić dowolną liczbę zawodników, obowiązuje zasada tzw. zmian powrotnych
- zawodnicy muszą posiadać na koszulkach numery wg obowiązujących przepisów
- mecze rozgrywa się piłkami nr 4
- w meczach obowiązują zasady dot. wrzutów na boisko, obowiązujące w rozgrywkach futsalu
- za zagranie wślizgiem sędzia dyktuje rzut wolny bezpośredni, ewentualnie rzut karny w przypadku przewinienia w polu bramkowym; interpretacja zagrania wślizgiem należy do sędziego
- wrzuty na boisko wykonuje się nogą z linii bocznej, z nieruchomo stojącej piłki, odległość zawodnika od piłki minimum 2 m
- rzut karny wykonuje się z odległości 7 m
- czas gry: 1x15 minut w eliminacjach grupowych, 2x10 minut w finałach
- system rozgrywek w podokręgach: pucharowy lub z eliminacjami grupowymi (+finały)

Harmonogram rozgrywek w Małopolsce:
1. Zgłoszenia do 22 grudnia 2017

2. Wyłonienie reprezentantów podokręgów/okręgów - do 14 stycznia 2018
Najlepszą drużynę w kategorii 2006 i 2007 wyłaniają okręgi Nowy Sącz i Tarnów oraz podokręgi Kraków, Myślenice, Olkusz, Wieliczka, Chrzanów, Oświęcim, Wadowice, Gorlice, Limanowa, Nowy Targ, Bochnia, Brzesko i Żabno.
Zespoły z ww. okręgów i podokręgów powinny zgłosić się do rozgrywek we własnym okręgu lub podokręgu.

3. Wyłonienie reprezentantów okręgów - do 21 stycznia 2018
a) Kraków+Myślenice+Olkusz+Wieliczka (organizator: MZPN)
W turnieju biorą udział 4 drużyny w kategorii 2006 i 4 drużyny w kategorii 2007, po jednej w obu kategoriach z Krakowa, Myślenic, Olkusza i Wieliczki.

b) Chrzanów+Oświęcim+Wadowice (organizator: PPN Chrzanów)
W turnieju biorą udział 3 drużyny w kategorii 2006 i 3 drużyny w kategorii 2007, po jednej w obu kategoriach z Chrzanowa, Oświęcimia i Wadowic.

c) Nowy Sącz+Gorlice+Limanowa+Nowy Targ (organizator: OZPN Nowy Sącz)
W turnieju biorą udział 4 drużyny w kategorii 2006 i 4 drużyny w kategorii 2007, po jednej w obu kategoriach z Nowego Sącza, Gorlic, Limanowej i Nowego Targu.

d) Tarnów+Bochnia+Brzesko+Żabno (organizator: OZPN Tarnów)
W turnieju biorą udział 4 drużyny w kategorii 2006 i 4 drużyny w kategorii 2007, po jednej w obu kategoriach z Tarnowa, Bochni, Brzeska i Żabna.

4. Finały wojewódzkie - 27 lub 28 stycznia 2018 (organizator: MZPN)
W turnieju biorą udział 4 drużyny w kategorii 2006 i 4 drużyny w kategorii 2007, po jednej w obu kategoriach z turniejów okręgowych (punkty 3a, 3b, 3c, 3d).