W Libiążu inauguracja Mobilnej Akademii Młodych Orłów
info_foto
ango | 2018-04-05 14:12:30

W środę, 4 kwietnia br., w libiąskiej hali pneumatycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 ruszył cykl bezpłatnych szkoleń w ramach Mobilnej Akademii Młodych Orłów. 

Zajęcia rozpoczął seans szkolenia z udziałem ponad 20 trenerów, animatorów i nauczycieli wychowania fizycznego, po czym nastąpił trening pokazowy zawodników. 4-godzinny program, z udziałem ponad 30 chłopców reprezentujących kluby Ziemi Chrzanowskiej, dopełniły gry selekcyjne graczy kolejnych roczników. Szkoleniowy seans prowadzili trenerzy MAMO: Dariusz MarzecKrystian Pać, których wspomagał lokalny szkoleniowiec Dawid Chylaszek, były piłkarz III-ligowej Janiny, obecnie trener w miejscowym UKS Górnik.

Wcześniej w Urzędzie Miasta doszło do podpisania oficjalnego porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Libiąż, reprezentowaną przez burmistrza Jacka Latko, a MZPN Kraków – z ramienia którego dokument sygnował prezes Ryszard Niemiec. Uroczystości towarzyszyli: zastępca burmistrza Libiąża Hubert Szumniak oraz członkowie Zarządu Związku: Jerzy NagawieckiJózef Cichoń.
Inauguracja Mobilnych Akademii w Małopolsce była znakomita okazją do wymiany serdeczności pomiędzy władzami Libiąż i prezesem MZPN. Ryszard Niemiec dziękował samorządowcom za pomoc i zrozumienie dla szkoleniowego przedsięwzięcia, którego znaczenie wykracza daleko poza znane dotychczas formy selekcji i piłkarskiego trenowania młodzieży. Z kolei Jacek Latko życzył adeptom futbolu wielu sukcesów i zapewniał o trwałości zobowiązań władz Libiąża.
Tekst i foto: JERZY NAGAWIECKI


Prezes MZPN Ryszard Niemiec i burmistrz Libiąża Jacek Latko.