Walne Zgromadzenie Statutowe Delegatów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej
rk | 2018-04-09 13:02:01

Na mocy Uchwały nr 5/Z/2018 Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 23 marca 2018 r. ustala się termin Walnego Zgromadzenia Statutowego Delegatów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na piątek, 11 maja 2018 r., o godz. 17:00.

Zgromadzenie odbędzie się w Zamku Królewskim w Niepołomicach, ul. Zamkowa 1.

W porządku obrad znajduje się przyjęcie uchwały o zmianie Statutu Małopolskiego ZPN, w związku z obowiązkiem dostosowania statutów stowarzyszeń i związków stowarzyszeń do treści ustawy o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw.