Nowy Statut Małopolskiego Związku Piłki Nożnej uchwalony!
info_foto
ango | 2018-05-12 12:52:43

W miniony piątek, 11 maja br., w Zamku Królewskim w Niepołomicach, Walne Zgromadzenie Statutowe Delegatów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej podjęło uchwałę o zmianie Statutu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Nowy Statut poparło 97 delegatów, przeciwnego zdania były 2 osoby, natomiast 12 delegatów wstrzymało się od głosu. 

Nowa związkowa konstytucja jest dokumentem spójnym, nowoczesnym, dostosowanym do statutu PZPN. Ponadto znalazły w niej odzwierciedlenie aktualnie obowiązujące w Polsce ustawy: prawo o stowarzyszeniach oraz niektóre inne akty prawne. Równocześnie nowy Statut precyzuje kompetencje jednostek terenowych MZPN oraz zasady powierzania zadań i nadzoru nad tymi jednostkami.
(JN)

* Statut MZPN - TUTAJ


Przemawia prezes MZPN, red. Ryszard Niemiec.


Prezydium Walnego Zebrania: Wiesław Bobowski, Janusz Hańderek (przewodniczący), Andrzej Szmyt.


Przemawia burmistrz Niepołomic - Roman Ptak.


Wiceprezes MZPN ds. regulaminowo-prawnych - Piotr Szefer.


Przewodniczący Wydziału Dyscypliny MZPN - Bartosz Ryt.


Sala obrad w niepołomickim Zamku Królewskim.


Zebranie odbyło się w sali im. Lecha Wałęsy.
                                                                                                                                 Fot. Andrzej Godny (MZPN)