Osoby przyjęte na Kurs UEFA B Wyrównawczy
ango | 2018-05-15 14:56:44

Zespół Edukatorów MZPN informuje, że aplikacje na Kurs Trenerski UEFA A osoby zainteresowane (instruktorzy p.n.) muszą złożyć do 10.06.2018 r.

Wydział Szkolenia MZPN informuje, że zakończyła się rekrutacja na kurs UEFA B wyrównawczy. Po zdaniu egzaminu następujące osoby zostały przyjęte na kurs UEFA B wyrównawczy:

1 Turecki Krzysztof
2 Madejski Dariusz
3 Świątek Krzysztof
4 Kozera Michał
5 Czajka Wojciech
6 Antoniak Przemysław
7 Tomczuk Dariusz
8 Jańczyk Piotr
9 Oczkoś Robert
10 Stawarz Mateusz
11 Chojna Mieczysław
12 Łopata Marek
13 Spólnik Bartosz
14 Kowalik Daniel
15 Tomasiak Rafał
16 Wadowski Paweł
17 Witek Piotr
18 Radziszowski Robert
19 Zdam Mateusz
20 Kozioł Bogdan
21 Trzepatowski Piotr
22 Smolarek Sebastian
23 Pachota Paweł
24 Oczkowski Przemysław
25 Kobel Marek
26 Gancarz Michał
27 Wilk Karol
28 Chylewski Jerzy

Wszystkie osoby wymienione na liście muszą posiadać ważną licencję trenerską PZPN B.
W/w osoby proszone są o dokonanie wpłaty pierwszej raty za kurs w dniu 19.05.2018 r. o godz. 13:00 w Sali Konferencyjnej Hala Suche Stawy, ul. Ptaszyckiego 6 pod rygorem skreślenia z listy przyjętych.

Kierownik Kursu
Michał Królikowski