Po zmianach na posiedzeniu Zarządu PZPN młodzi zawodnicy zagrają dłużej
ango | 2018-05-30 17:01:53

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN poinformował, że na posiedzeniu Zarządu PZPN obradującym 23 maja 2018 r. przyjęta została Uchwała nr V/98 z dn. 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 r. Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.

1. Zgodnie z postanowieniami Uchwały zmianie uległy zasady udziału zawodników w meczach RÓŻNYCH drużyn tego samego klubu.
- zrezygnowano z odrębnych reguł, zależnych od wieku zawodnika, na rzecz jednolitego rozwiązania dotyczącego wszystkich zawodników. Po zmianie § 4, ust. 1 brzmi:
   Jeżeli zawodnik brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć w spotkaniu INNEJ drużyny swego klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po zakończeniu pierwszego meczu, w pełnym wymiarze czasu gry (przepis ten nie dotyczy zawodników występujących na pozycji bramkarza).
Do tej pory dzielono zawodników na tych do 19 lat (mogli grać po pół meczu) i powyżej 19 lat (mogli grać pół i cały mecz).

- uregulowano kwestię udziału zawodników w meczach, w których zgodnie z postanowieniami regulaminów obowiązuje system zmian powrotnych. Po zmianie § 4, ust. 2 brzmi:
   Udział zawodnika w meczu, w którym zgodnie z postanowieniami regulaminu rozgrywek obowiązuje system zmian powrotnych, będzie traktowany jako udział w meczu w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry.

2. Skrócono, z 14 do 3 dni, termin na złożenie odwołania od organu I instancji w sprawach:
- dotyczących weryfikacji meczów
- rozpatrywania protestów w sprawie zawodów

Nowe rozwiązania mają się przyczynić do zwiększenia udziału młodych, zdolnych zawodników, co niewątpliwie pozytywnie wpłynie na poziom szkolenia w polskich klubach. Dodatkowo, przyjęte zmiany znacząco usprawnią i przyspieszą proces podejmowania decyzji w sprawach dot. weryfikacji meczów, korzystnie wpłoywając na integralność rozgrywek, a co za tym idzie na wizerunek wśród kibiców i w szeroko rozumianym środowisku piłkarskim.
Zmiany wejdą w życie od 1 lipca 2018 r. i zostaną uwzględnione w nowych regulaminach obowiązujących w Małopolskim Związku Piłki Nożnej.