Zdobywca PP na szczeblu Małopolski otrzyma 30 000 zł, a za rok 40 000 zł
ango | 2018-05-30 17:39:17

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN informuje, że na posiedzeniu Zarządu PZPN obradującym 23 maja 2018 r. podjeto uchwałę nr V/95 w sprawie zmiany Uchwały nr III/48 z 21 marca 2018 r. i przyjęto Regulamin Rozgrywek Piłkarskich o Puchar Polski na sezon 2018/2019.

Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany.

1. W rozgrywkach na szczeblu centralnym kluby będą zobowiązane do wystawienia w czasie trwania całego meczu co najmniej jednego zawodnika młodzieżowca. Ciekawostka: młodzieżowcy bedą występować z opaską na ramieniu umożliwiającą ich identyfikację. Opaski zostaną wykonane i dostarczone klubom przez PZPN.
2. Skrócono z 14 do 3 dni termin na złożenie odwołania od organu I instancji w sprawach z zakresu weryfikacji meczów oraz rozpatrywania protestów w sprawie zawodow.
3. Zwiększono pulę nagród przysługujacych klubom uczestniczącym w rozgrywkach z 3 480 000 zł do 6 260 000 zł.
4. Nagroda dla zdoywcy Pucharu Polski została zwiększona z 1 000 000 zł do 3 000 000 zł.
5. Nagroda dla zdobywcy Pucharu Polski na szczeblu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w sezonie 2018/2019 została zwiększona do 40 000 zł netto (dotychczas 30 000 zł). Nagrodę finansową otrzyma również finalista - 10 000 zł netto.