Uwaga kluby młodzieżowe - komunikat Wydziału Gier MZPN
ango | 2018-08-04 14:01:35

Do rozpoczęcia rozgrywek młodzieżowych (MLJS, MLJM, MLT, MLM) pozostało mniej niż 14 dni, a część klubów nie wypełniła obowiązku regulaminowego dotyczącego terminarzy.

§ 14
3. Na podstawie terminarza – kluby pełniące rolę gospodarza zawodów zobowiązane są ustalić konkretne daty, godziny i miejsca rozpoczęcia zawodów w całej rundzie i przesłać na piśmie (listem poleconym, faksem lub e-mailem) – w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem rundy rozgrywkowej do właściwego Wydziału/Komisji Gier.

Brak terminów (najłatwiej wpisać je poprzez system Extranet) do poniedziałkowego posiedzenia Wydziału Gier MZPN sprawi, że zostaną one narzucone z urzędu i do zmiany będą wymagały pisemnego potwierdzenia przez przeciwnika.
                                                                                                                                              Wydział Gier MZPN