Komunikat Komisji ds. Licencji Trenerskich MZPN
ango | 2018-08-23 13:10:40

W związku z nagminnie łamanymi przepisami dotyczącymi posiadanych uprawnień oraz brakiem aktualnych licencji trenerskich Komisja ds. Licencji Trenerskich MZPN informuje, że brak posiadanej licencji (plastikowej karty) podczas oficjalnego meczu mistrzowskiego jakiejkolwiek kategorii będzie skutkowało ukaraniem trenera oraz ewentualnie klubu (zgodnie z Uchwałą nr 13/Z/2018 z dnia 12 lipca 2018 roku Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie w sprawie ustalenia wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych, kaucji i opłat licencyjnych).

Sędziowie prowadzący zawody są zobowiązani do sprawdzenia czy trenerzy prowadzący zespoły posiadają aktualną licencję.

Trener, który w trakcie posiadania obowiązującej licencji dokształcając się zdobył kolejną licencje dającą wyższe uprawnienia, winien jest odebrać starą (już nieaktualną licencję w siedzibie Małopolskiego Związku Piłki Nożnej). Brak odbioru plastikowej karty może skutkować nie przedłużeniem kolejnej licencji, co będzie weryfikowane przez Komisję ds. Licencji Trenerskich przy MZPN.

Niestety częstym przypadkiem była sytuacja, w której osoba posiadająca tytuł trenera II klasy lub trenera instruktora chcąc dostać się na kurs co najmniej UEFA B starała się o licencję warunkową (PZPN B lub PZPN A) zapominając o poniesieniu opłat z tym związanych. Aby moc wystartować w kursie elementem koniecznym było posiadanie aktualnej licencji.  Po skończonym kursie nieopłacona przez kursanta licencja warunkowa PZPN traciła ważność a trener postanowił nie dokonać opłaty, gdyż podczas kursu nabywał nową licencję opłaconą w ramach kursu.

Informujemy, iż tego typu przypadki będziemy chcieli wyeliminować, ustanawiając ostateczny termin odbioru wspomnianych licencji na 1.09.2018 r.

Komisja ds. Licencji Trenerskich MZPN