Zapisy na kurs sędziowski
info_foto
ango | 2012-11-02 12:10:00

Zarząd Kolegium Sędziów PPN Kraków informuje, że w listopadzie 2012 r. rozpocznie się kurs sędziowski. Zapisy na kurs przyjmowane są w biurze KS w Krakowie, ul. Krowoderska 74 (tel. 12 632 32 06) w terminie do 12 listopada 2012 r.

Dokumenty niezbędne przy zapisie na kurs:
- dokument potwierdzający minimum średnie wykształcenie
- podanie o zakwalifikowanie na kurs
- ankieta kandydata
- dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie)
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do sędziowania
- oświadczenie o niekaralności
- zgoda opiekuna ustawowego na udział w kursie w przypadku osoby niepełnoletniej

Szczegółowe informacje dotyczące kursu zostaną podane w późniejszym terminie.