Apel MZPN: Ratujmy Wisłę!
rk | 2018-11-29 19:57:21

Członkowie Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej podjęli dziś jednomyślnie uchwałę w sprawie Wisły Kraków.

Członkowie Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, obecni na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2018 roku, podjęli jednomyślnie następującą uchwałę:

"Działając w intencji zapobieżenia niebezpieczeństwu upadku wielce zasłużonego klubu piłkarskiego – Wisły Kraków – Zarząd Małopolskiego Związku Piłki Nożnej kieruje apel do Władz Krakowa o podjęcie niezwłocznych kroków ratunkowych. Sytuacja finansowa Wisły jest skrajnie krytyczna, nie gwarantuje możliwości kontynuowania rywalizacji sportowej w ekstraklasie. To bezprecedensowy fakt w polskim wyczynowym piłkarstwie. Starania władz Klubu o pozyskanie inwestora nie przynoszą skutku, także z powodów niezależnych od Klubu. Dług przekraczający 20 mln złotych, a zwłaszcza suma zobowiązań wobec piłkarzy, stawia pod znakiem zapytania motywacje sportowe drużyny.

Jest ostatnia pora pospieszenia Wiśle z realną pomocą. Ten Klub, tak mocno wpisany w pejzaż moralny i kulturowy Krakowa, nie może być kolejny raz ofiarą nieodpowiedzialnych i nieuczciwych inwestorów, którzy wpędzili go w widmo upadku. 13-krotny mistrz Polski, wychowawca tysiąca reprezentantów Polski różnych kategorii wiekowych, zasłużył na wyciągnięcie do niego pomocnej dłoni!

Apelujemy do radnych Rady Miasta, bez względu na ich barwy polityczne, do Pana Prezydenta Profesora Jacka Majchrowskiego o wyjście naprzeciw wołaniom środowisk klubowych o pomoc. Formy tej pomocy są w Polsce znane i poddane praktyce w wielu miastach, także metropolitarnych.

Nasz apel kierujemy również do aktualnych władz Wisły licząc, że uczynią wszystko, co w ich mocy, by spełnić wstępne warunki Miasta, oczekującego pełnej transparentności działań w Klubie, jak również bieżącej kontroli nad zagospodarowaniem przyznanych środków.

Ze swej strony Małopolski Związek Piłki Nożnej postanawia zamrozić zobowiązania Wisły na rzecz Związku, do czasu osiągnięcia przez Klub pełnej płynności finansowej."