Szkoleniowe poniedziałki MZPN
ango | 2019-05-07 20:02:17

Projekt „Szkoleniowe poniedziałki” autorstwa Wydziału Szkolenia MZPN ma na celu, poprzez cykliczne spotkania, stworzenie warunków do wymiany informacji między trenerem pracującymi z dziećmi i młodzieżą a przedstawicielami Wydziału Szkolenia MZPN. 

Zacieśnienie współpracy przyczyni się do podniesienie jakości szkolenia młodzieżowego zarówno w aspekcie metodycznym (nauczanie i doskonalenie gry w piłkę nożną) i organizacyjnym (zmiany w systemie rozgrywek, przepisów gry, itp.).

Opis projektu:
Spotkania mają charakter otwarty i może w nich wziąć udział każdy trener po wcześniejszym elektronicznym zgłoszeniu uczestnictwa (do dnia przed spotkaniem!). Spotkania odbywać się będą w drugi poniedziałek każdego miesiąca w roku (z wyłączeniem miesięcy: lipiec i sierpień) w godzinach 19.00-21.00 w miejscu wskazanym przez Organizatora (MZPN) w formularzu zgłoszeniowym.
W ramach spotkań podejmowane będą kluczowe dla piłkarstwa młodzieżowego zagadnienia, w tym sprawy związane z regulaminami rozgrywek i ich organizacją (kwestie awansów i spadków, liczby drużyn w danej lidze, rozgrywki halowe, itp.), kwestie certyfikacji i możliwości pozyskiwania wsparcia finansowego (m.in. pozyskiwanie grantów) oraz kluczowe aspekty szkolenia dzieci i młodzieży.

Plan spotkania:
19.00-19.45 – realizacja głównego tematu spotkania zaproponowanego przez Wydział Szkolenia MZPN (forma wykładu, szkolenia, warsztatu, inne)
19.45-20.00 – przerwa kawowa
20.00-21.00 - otwarta dyskusja nad tematyką zaproponowaną przez uczestników.

 I otwarte spotkanie  „Szkoleniowe poniedziałki MZPN”  
13 maja, godz. 19.00-21.00
MZPN, Kraków, ul. Solskiego 1

TEMATYKA: „Kierunki rozwoju piłkarstwa młodzieżowego w Małopolsce – zmiany i wyzwania na przyszłość”

Aplikować można przez formularz TUTAJ
lub wysłać dane (imię, nazwisko, klub, numer licencji trenerskiej, dane kontaktowa) na adres e-mail:
wladyslaw.lach@mzpnkrakow.pl