Z kroniki żałobnej. Marek Dudek nie żyje
ango | 2019-09-30 18:23:06

W wieku zaledwie 53 lat zmarł Marek Dudek, który zapisał piękną kartę w historii klubu Zjednoczeni Złomex Branice. 

Jeszcze niedawno, ledwie w lipcu, z Jego znaczącym udziałem odbyły się uroczystości jubileuszowe 80.lecia Złomeksu... Marek Dudek otrzymał wtedy Odznakę Zasłużonego Działacza MZPN.

Na przestrzeni ośmiu dekad sternikami klubu byli wcześniej m.in. Jan Guzik, Andrzej Rozpędzik, Anatol Wilkosz, Bolesław Ropa i Jerzy Ropa. Kiedy ten ostatni wyjechał w połowie lat 80. ubiegłego stulecia do RFN, brakowało chętnych do wzięcia na własne barki dużego ciężaru. I może zabrakłoby ich w ogóle, gdyby nie Marek Dudek. Podziwiać odwagi, miał wtedy zaledwie 20 lat.

Po powrocie z wojska, gdzie grał w rezerwach Hetmana Zamość, przejął opiekę nad Zjednoczonymi. Zresztą w podwójnym znaczeniu. Niezależnie od prezesury został bowiem trenerem drużyny, która wtedy występowała w C-klasie. Awans do klasy wyższej nastąpił po roku, a w 1989 można było fetować pierwsze w historii klubu pojawienie się w szeregach A-klasowych.

Mimo ostrej konkurencji (Proszowianka, Niedźwiedź, Skalanka, Prądniczanka) udało się w niej utrzymać przez trzy sezony. Powrót do tej klasy rozgrywkowej nastąpił w 1999 roku, zaś trzy lata później miał miejsce największy sukces: wywalczenie piątoligowych szlifów.

Klub Zjednoczeni Branice powstał tuż przed wybuchem II wojny światowej, w 1939 roku. Gdy jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku do pierwszego członu został dopisany drugi, od tego momentu pełna nazwa brzmi Zjednoczeni-Złomex Branice.

- To symbol przemian, jakie nastąpiły w polskim sporcie. Również w małych klubach, którym sponsorzy wydatnie ułatwiają ciężką egzystencję. Jakoś trzeba sobie radzić. I zawsze mierzyć zamiary na siły - mówił prezes Dudek. I już nie rozwijał myśli, trzeba zawieźć trzech synów na trening…

Cześć Jego Pamięci!
(JC)