Ostatnie miejsca na aplikowanie się na kursy UEFA B wyr. oraz UEFA B+A zintegrowany (akt.)
ango | 2019-10-09 07:09:41

Wojewódzki Koordynator Szkolenia informuje, że zostały ostatnie miejsca na zapisanie – aplikowanie się na kursy UEFA B wyr. oraz UEFA B+A zintegrowany organizowane przez MZPN dla instruktorów i trenerów II klasy, które dają ostatnią możliwość uzupełnienie uprawnień do prowadzenia zespołów na tym samym poziomie. Po nowym roku wszyscy trenerzy posiadający dyplomy trenera II klasy, I klasy i mistrzowskiej otrzymają dyplomy i licencje na rok z poziomu Grassroots C, a instruktorzy z poziomu Grassroots D.

DARIUSZ WÓJTOWICZ
Wojewódzki Koordynator Szkolenia
i Licencjonowania Trenerów
Małopolski Związek Piłki Nożnej

Aktualizacja, 18.10.2019