Czas na Puchar Prezesa PZPN U-11 i U-12
rk | 2021-01-07 09:11:24

Już po raz czwarty odbędą się rozgrywki halowe o Puchar Prezesa PZPN w kategoriach U-11 (rocznik 2010) i U-12 (rocznik 2009). Są to rozgrywki dla klubów-członków MZPN i PZPN, a więc de facto Klubowe Halowe Mistrzostwa Polski U-11 i U-12.

Turnieje finałowe, z udziałem reprezentantów 16 województw, zostaną rozegrane w dniach 13-14 lutego 2021 r. w Warszawie.

Małopolski Związek Piłki Nożnej organizuje w styczniu eliminacje w każdym podokręgu i strefie zakończone finałem wojewódzkim (30 lub 31 stycznia 2021).

Zawody odbywać się mają na nawierzchniach parkietowych. Uwaga: klub może zgłosić jedną drużyną do danej kategorii wiekowej.

Harmonogram rozgrywek w Małopolsce:

1. Wyłonienie reprezentantów podokręgów - do 20 stycznia 2021
Najlepszą drużynę w kategorii 2009 i 2010 wyłania MZPN (Kraków i pow. krakowski) oraz podokręgi Nowy Sącz, Tarnów, Myślenice, Olkusz, Wieliczka, Chrzanów, Oświęcim, Wadowice, Gorlice, Limanowa, Nowy Targ, Bochnia, Brzesko i Żabno.
Zespoły powinny zgłosić się do rozgrywek w MZPN (Kraków i pow. krakowski) lub we własnym podokręgu.

2. Wyłonienie reprezentantów stref - do 27 stycznia 2021
a) Kraków+Myślenice+Olkusz+Wieliczka (organizator: MZPN)
W turnieju biorą udział 4 drużyny w kategorii 2009 i 4 drużyny w kategorii 2010, po jednej w obu kategoriach z Krakowa, Myślenic, Olkusza i Wieliczki.

b) Chrzanów+Oświęcim+Wadowice (organizator: PPN Chrzanów)
W turnieju biorą udział 3 drużyny w kategorii 2009 i 3 drużyny w kategorii 2010, po jednej w obu kategoriach z Chrzanowa, Oświęcimia i Wadowic.

c) Nowy Sącz+Gorlice+Limanowa+Nowy Targ (organizator: PPN Nowy Sącz)
W turnieju biorą udział 4 drużyny w kategorii 2009 i 4 drużyny w kategorii 2010, po jednej w obu kategoriach z Nowego Sącza, Gorlic, Limanowej i Nowego Targu.

d) Tarnów+Bochnia+Brzesko+Żabno (organizator: PPN Tarnów)
W turnieju biorą udział 4 drużyny w kategorii 2009 i 4 drużyny w kategorii 2010, po jednej w obu kategoriach z Tarnowa, Bochni, Brzeska i Żabna.

3. Finały wojewódzkie - 30 lub 31 stycznia 2021 (organizator: MZPN)
W turnieju biorą udział 4 drużyny w kategorii 2009 i 4 drużyny w kategorii 2010, po jednej w obu kategoriach z turniejów strefowych (punkty 2a, 2b, 2c, 2d).

Główne założenia rozgrywek
1. Rozgrywki zostaną przeprowadzone w następujących etapach:
- rozgrywki eliminacyjne, przeprowadzone przez poszczególne Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, z udziałem klubów - członków właściwych Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej i PZPN
- Turniej Finałowy, organizowany przez PZPN, z udziałem 16 zwycięzców rozgrywek eliminacyjnych; termin: 13-14 lutego 2021, Warszawa
2. W rozgrywkach eliminacyjnych i Turniejach Finałowych mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy w 2021 r. kończą odpowiednio 11. rok życia (urodzeni w 2010 r. i młodsi) i 12. rok życia (urodzeni w 2009 r. i młodsi), potwierdzeni do klubu przez macierzysty związek piłki nożnej oraz uprawnieni do gry w systemie Extranet.
3. Rozgrywki eliminacyjne przeprowadzają Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, zgodnie z zasadami ustalonymi przez dany Związek Piłki Nożnej z zachowaniem zasad określonych do Turnieju Finałowego.
4. W Turnieju Finałowym:
- czas gry: 1x15 minut w eliminacjach grupowych, 2x12 minut w finałach
- drużyny składają się z 10 zawodników; jednocześnie na boisku może przebywać 5 zawodników, tj. czterech zawodników w polu + 1 bramkarz
- mecze odbywają się w halach o nawierzchni parkietowej o wymiarach nie większych niż 40x20 m
- wykorzystuje się bramki o wymiarach 3m x 2m
- w czasie spotkania każda drużyna może wymienić dowolną liczbę zawodników, obowiązuje zasada tzw. zmian powrotnych
- zawodnicy muszą posiadać na koszulkach numery wg obowiązujących przepisów
- mecze rozgrywa się piłkami nr 4 (jakimi się gra w piłce nożnej 11-osobowej)
- po uderzeniu od sufitu, konstrukcji, oświetlenia, itp. będzie zarządzony wrzut na boisko na wysokości danego zdarzenia, przeciwko drużynie, która dopuściła się przewinienia
- wrzuty na boisko wykonuje się nogą z linii bocznej, z nieruchomo stojącej piłki, odległość przeciwnika od piłki minimum 2 m; dopuszczalne jest samodzielne wprowadzenie piłki na boisko, a następnie wykonanie dowolnego zagrania
- rzut karny wykonuje się z odległości 7 m
- bramkarz gra rękami tylko we własnym polu bramkowym będącym jednocześnie polem karnym
- po wyjściu piłki poza linię bramkową bramkarz wprowadza piłkę do gry z pola bramkowego ręką, do połowy boiska; za naruszenie przepisu sędzia dyktuje rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej z linii środkowej
- system rozgrywek w podokręgach: pucharowy lub z eliminacjami grupowymi (+finały)
- system rozgrywek w finałach strefowych i wojewódzkich: każdy z każdym
- ustalanie kolejności w grupach - wg zasad przedstawionych w regulaminie rozgrywek
- fakt posiadania przez zawodników badań lekarskich potwierdza jeden z opiekunów drużyny; pisemne oświadczenie w tym zakresie należy przekazać organizatorom turnieju, przed jego rozpoczęciem
- kluby we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu

* Regulamin rozgrywek Puchar Prezesa PZPN w kategorii U-11 TUTAJ
* Regulamin rozgrywek Puchar Prezesa PZPN  kategorii U-12 TUTAJ

  Informacja Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN  

W nawiązaniu do wpływających do nas zapytań dotyczących zasadności organizacji Turniejów Wojewódzkich o Puchar Prezesa PZPN U-11 i U-12 informujemy, iż wiążące w tym zakresie są postanowienia ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W świetle postanowień § 10 ust. 15. cytowanego Rozporządzenia - do dnia 17 stycznia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest
dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) wyłącznie w przypadku (…)
dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
2) ich organizowania bez udziału publiczności.
Należy wskazać, iż Regulaminy Rozgrywek o Puchar Prezesa PZPN w kategorii U-11 oraz U-12 przyjęte zostały stosownymi Uchwałami Zarządu PZPN. Uchwałodawca w treści przywołanych Regulaminów jasno precyzuje formułę rozgrywek eliminacyjnych, które zostaną przeprowadzone przez poszczególne Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej.
Tym samym należy uznać, iż eliminacje wojewódzkie w ramach Turnieju o Puchar Prezesa PZPN prowadzone są w ramach współzawodnictwa sportowego organizowanego przez PZPN.
Ponadto wszystkie kluby biorące udział w Turnieju uczestniczą we współzawodnictwie sportowym, zgodnie z postanowieniami Uchwały Zarządu PZPN nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.
Z tego względu prowadzenie tej formy działalności sportowej, w oparciu o obowiązujące przepisy, w naszej ocenie jest dopuszczalne.
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN