Szykują się zmiany w ligach juniorów młodszych
info_foto
ango | 2015-03-17 11:11:18

Polski Związek Piłki Nożnej planuje utworzenie Centralnej Ligi Juniorów Młodszych, być może już nawet od sezonu 2015/2016.

Rozgrywki centralne o klubowe mistrzostwo Polski zastąpiłyby obecnie obowiązującą formułę makroregionalną, a więc rywalizację toczoną tylko wiosną, w 4 grupach po 8 drużyn, a kończoną turniejem finałowym.

Najważniejsze założenia projektu CLJM:
- rozgrywki prowadzone na szczeblu centralnym
- rozgrywki prowadzone w 2 grupach liczących po 8 lub 16 klubów
- sezon rozgrywkowy obejmujący 2 lub 4 rundy
- faza mistrzowska i pucharowa, awans czterech najwyżej sklasyfikowanych klubów (z 1. i 2. miejsca w grupach) do fazy pucharowej
- dofinansowanie uczestników rozgrywek przez PZPN na poziomie porównywalnym do CLJS
- koszty obsady sędziowskiej pokrywane przez PZPN

Projekt 1 przewiduje dwie grupy CLJM, zachodnią i wschodnią, w każdej po 16 klubów (po 2 z każdego ZPN). Rozgrywki całoroczne, identyczne jak w istniejącej już CLJS. Po zakończeniu sezonu spadałyby 4 zespoły z każdej grupy, awansowałyby też 4 - po jednostopniowych barażach. Po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy kwalifikowałyby się do fazy pucharowej o mistrzostwo Polski.

Projekt 2 przewiduje dwie grupy CLJM, zachodnią i wschodnią, w każdej po 8 klubów (po 1 z każdego ZPN). Rozgrywki całoroczne, czterorundowe. Po zakończeniu sezonu spadałyby 2 zespoły z każdej grupy, awansowałyby też 2 - po dwustopniowych barażach. Po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy kwalifikowałyby się do fazy pucharowej o mistrzostwo Polski.

Ostateczna decyzja dotycząca terminu ewentualnej reorganizacji rozgrywek juniorów młodszych ma być podjęta przez PZPN po przeprowadzeniu w każdym województwie konsultacji z klubami - potencjalnymi uczestnikami CLJM.

Małopolski ZPN taką konsultację - z inicjatywy Wydziału Szkolenia - przeprowadził w poniedziałek, a swoje stanowisko przekazał do PZPN dzisiaj. Jest ono następujące:

Projekt został skonsultowany z siedmioma czołowymi klubami - potencjalnymi uczestnikami rozgrywek. Opowiedziały się one jednogłośnie za rozgrywkami MAKROREGIONALNYMI jako optymalną formułą rywalizacji w tej kategorii wiekowej.
Rozgrywki te mogłyby być prowadzone w dotychczasowej formule, tj. wiosną w 4 grupach liczących po 8 drużyn bądź w formule poszerzonej - to nasza propozycja - czyli w 4 grupach po 12 (lub nawet 16) drużyn i w cyklu całorocznym.
Byłoby to nawiązanie do planowanej przez PZPN nowej struktury rozgrywek seniorów na szczeblu III-ligowym. Formuła makroregionalna, w opinii klubów małopolskich, byłaby również bardziej sensowna w rywalizacji juniorów starszych - w obu przypadkach ze względów finansowych, sportowych i szkoleniowych.

Gdyby głos Małopolski znalazł się w mniejszości, a koncepcja organizacji Centralnej Ligi Juniorów Młodszych od sezonu 2015/2016 miałaby jednak zostać wdrożona do realizacji, to kluby naszego regionu opowiadają się jednogłośnie za PROJEKTEM 1, tj. 2 grupami po 16 drużyn. Jednocześnie kluby Małopolski wnioskują o wyższe niż obecne dofinansowanie rozgrywek przez PZPN, a ponadto wnoszą o inny podział geograficzny rozgrywek CLJ, tj. północ-południe zamiast obowiązującego wschód-zachód.

W konsultacji dot. projektu CLJ dla juniorów młodszych uczestniczyli przedstawiciele Wisły, Cracovii, Hutnika, Garbarni, MKS SMS Kraków, Sandecji Nowy Sącz i Tarnovii.
                                                                                                                        Małopolski Związek Piłki Nożnej

MLJM: Nikt nie spada z I ligi
Ewentualne utworzenie Centralnej Ligi Juniorów Młodszych spowoduje zmianę struktury rozgrywek wojewódzkich w
Małopolsce. Bardzo możliwy jest w tej sytuacji powrót do formuły całorocznej z udziałem np. 14 drużyn.
Zanim zapadną decyzje dotyczące przyszłości (najpierw w Warszawie, a później w Krakowie), prezydium zarządu MZPN przyjęło na posiedzeniu 12 marca aneks do Regulaminu Małopolskiej Ligi Juniorów na sezon 2014/2015. W związku z tym, że zniesiony zostanie od przyszłego sezonu podział na wojewódzką I i II ligę, w rundzie wiosennej 2015 z I ligi nikt nie spadnie. Z II ligi na szczeblu wojewódzkim pozostaną czołowe dwa zespoły, natomiast zespoły z miejsc 3-8 spadną do lig okręgowych.
 
AS Progres dokooptowany do MLJS
Prezydium Zarządu MZPN uchwałą nr 13/P/2015 z dnia 12.03.2015 r. dokooptowało drużynę AS Progres Kraków do
Małopolskiej Ligi Juniorów Starszych na sezon 2015/2016. Prośba Stowarzyszenia Siemacha o przyjęcie do MLJS została pozytywnie zaopiniowana przez Wydział Szkolenia MZPN i Radę Trenerów MZPN.


W konsultacji dotyczącej utworzenia Centralnej Ligi Juniorów Młodszych uczestniczyli m.in. (od lewej): Andrzej Turczyński (Wydział Szkolenia MZPN), Piotr Kocąb (MKS SMS Kraków), Jacek Ćwik (Tarnovia), Stanisław Śliwa (Garbarnia), Janusz Świerad (Sandecja) i Paweł Regulski (Wisła). Fot. AnGo