Uwaga kluby: Zbliżają się terminy składania wniosków o przyznanie licencji
ango | 2015-04-17 16:50:10

Sekretarz Komisji ds. Licencji Klubowych MZPN przypomina o zbliżających się  terminach składania wniosków o przyznanie licencji. Stosowne informacje,  uchwały i dokumenty do wypełnienia znajdują się na naszej stronie: http://www.mzpnkrakow.pl/static/licencje

Terminy składnia wniosków o przyznanie licencji:

  Lp

Klasa rozgrywek

Wnioskodawca (klub) przesyła dokumenty do:

Komisja przyznaje licencje do:

  1.

  III liga

  30.04 br.

  31.05 br.

  2.

  IV liga

  15.05 br.

  31.05 br.

  3.

  KO

  15.05 br.

  31.05 br.

  4.

  A

  15.05 br.

  20.06 br.

  5.

  B

  31.05 br.

  20.06 br.

  6.

  C

  31.05 br.

  20.06 br.

  7.

  samodz.
  młodzież.

  31.05 br.

  20.06 br.

Kluby przesyłają wnioski (kompletne i w oryginałach) do OZPN, Podokręgu PN, członka Komisji ds. Licencji Klubowych lub bezpośrednio  na adres Komisji ds. Licencji Klubowych MZPN, ul. Krowoderska  74,  31-158  Kraków. Dokumenty przesłane mailem lub faksem nie będą rozpatrywane.