W Nowym Sączu szkolenie kierowników ds. bezpieczeństwa na meczach
ango | 2015-05-13 15:50:43

W porozumieniu z Komisją ds. Licencji Klubowych Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich MZPN wspólnie z Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej w Nowym Sączu,  organizuje jednodniowe szkolenie kierowników ds. bezpieczeństwa na zawodach piłkarskich niebędących imprezą masową.

Planowany termin szkolenia – 21.05.2015 roku. Rozpoczęcie kursu nastąpi w dniu 21 maja 2015 roku o godzinie 9:00 w Nowym Sączu – w siedzibie Scream Club, który mieści się przy pl. Dąbrowskiego 2a (obok dworca PKS).
Rejestracja uczestników, przyjmowanie wpłat od godz. 8.30.
Program kursu obejmuje m.in. zagadnienia związane z przygotowaniem i zabezpieczeniem organizowanych zawodów piłkarskich, wybrane elementy z psychologii, kryminalistyki, prawa karnego oraz zasady współpracy z Policją i Strażą Pożarną - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.08.2014 r.
Kurs zostanie zakończony testem wewnętrznym i wydaniem certyfikatu przez firmę „KOMANDOS”, upoważniającego do pełnienia funkcji kierownika ds. bezpieczeństwa na imprezach niebędących imprezami masowymi ze szczególnym uwzględnieniem meczów piłki nożnej.
Koszt kursu wynosi 150 zł netto od osoby. Organizator zapewnia obiad oraz korzystanie z bufetu kawowego (bezpłatnie). Dojazd uczestników we własnym zakresie.

Zgłoszenia należy kierować do:
Bogusław Klimek – Sekretarz OZPN w Nowym Sączu
tel. +48 604 267638, +48 18 547 23 00,
adres e-mail: bogdanozpn@tlen.pl

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię ojca oraz numer telefonu kontaktowego.
Biorąc pod uwagę potrzebę wypełniania wymogów licencyjnych przez kluby oraz poprawę poziomu organizacyjnego i bezpieczeństwa na meczach, uprzejmie prosimy o skierowanie na szkolenie działaczy i osoby odpowiedzialne za organizację i zabezpieczenie zawodów w Klubie.

Przewodniczący                                                                            Prezes
Komisji ds. Bezpieczeństwa                                                           Okręgowego Związku Piłki Nożnej
na Obiektach Piłkarskich                                                                w Nowym Sączu
Małopolskiego Związku Piłki Nożnej                                                Antoni Ogórek
Marian Cebula