Zgłoszenia do sezonu 2015-2016 - do 31 maja
rk | 2015-05-28 23:10:28

Przypominamy wszystkim klubom o obowiązku zgłoszenia zespołów do rozgrywek na sezon 2015/2016 - do 31 maja br.

Zgodnie z "Regulaminem rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2014/2015", § 2 ust. 4, "kluby wszystkich klas mogą zgłaszać do rozgrywek na następny sezon dowolną liczbę zespołów – w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja. W przypadku nienadesłania zgłoszenia w ww. terminie klub może być niedopuszczony do rozgrywek".

Zgłoszenia do IV ligi zachodniej i krakowskich klas okręgowych powinny być kierowane pod adresem e-mail:
wydzial.gier@mzpnkrakow.pl

Zgłoszenia do rozgrywek wojewódzkich juniorów, trampkarzy i młodzików - najpóźniej do 15 czerwca. W przypadku nienadesłania pisemnego zgłoszenia do Wydziału Gier w ww. terminie drużyna(y) może być niedopuszczona do rozgrywek.