Procedura składania wniosków o przyznanie licencji trenerskich
ango | 2015-06-16 12:04:49

Procedura składania wniosków o przyznanie licencji trenerskich dla trenerów II, III Ligi, CLJ, Ekstraklasy Futsalu, Ekstraligi Kobiet i Klas Okręgowych w związku ze zmianami uchwał Zarządu PZPN z dn. 8.06.2015 w sprawie przyznawania licencji trenerski.

W nawiązaniu do przyjętych w dniu 8.06.2015 uchwał przez Zarząd PZPN (w załączeniu) w sprawie zmian w uchwale nr VI z dnia 24.06.2014 dot. licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów piłki nożnej Ekstraklasy, I, II, III ligi, Centralnej Ligi Juniorów, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i Ekstraligi kobiet a także zmian w uchwale nr VI/116 z dnia 24.06.2014 roku Zarządu PZPN dot. licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów IV ligi mężczyzn, I ligi kobiet, I ligi Futsalu mężczyzn i kobiet oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów, seniorek, młodzieżowych i dziecięcych informujemy, że:

1. Trenerzy prowadzący nieprzerwanie w sezonach 2014/15 i 2015/16 zespoły II, III Ligi, CLJ, Ekstraklasy Futsalu i Ekstraligi Kobiet zobowiązani są do złożenie do Komisji Technicznej PZPN wniosku o przyznanie warunkowej licencji UEFA PRO/UEFA A lub UEFA Futsal B uprawniającej do prowadzenia danego zespołu przez najbliższy rok. Wniosek należy złożyć pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 20 lipca 2015 r.; druk wniosku poniżej i na stronie
https://www.pzpn.pl/szkolenie/licencjonowanie-trenerow-w-pzpn/dokumenty

2. Trenerzy prowadzący nieprzerwanie w sezonach 2014/15 i 2015/16 zespoły Klasy Okręgowej zobowiązani są do złożenia do Komisji Licencyjnej danego wojewódzkiego ZPN wniosku o przyznanie warunkowej Licencji UEFA B uprawniającej do prowadzenia danego zespołu Klasy Okręgowej przez najbliższy rok. Wniosek należy złożyć pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 20 lipca 2015 r.  

3. Komisja Licencyjna danego wojewódzkiego ZPN wydaje trenerowi z Licencją PZPN B spełniającemu wymogi uchwały Zarządu PZPN nr VII-105 zaświadczenie o posiadaniu licencji UEFA B uprawniającej do prowadzenie danego zespołu Klasy Okręgowej z ważnością do 30.06.2016 r. oraz przesyła wniosek o wydanie ID licencji UEFA B wraz z listą-protokołem przyznanych licencji do Kom. Technicznej PZPN (formularze w załączeniu).

* Uchwała nr VII/104 z dnia 8 czerwca 2015 TUTAJ
* Uchwała nr VII/105 z dnia 8 czerwca 2015 TUTAJ
* Wniosek o przyznanie licencji trenerskiej UEFA PRO/UEFA A/UEFA Futsal B TUTAJ
* Zaświadczenie o posiadaniu licencji trenerskiej UEFA B TUTAJ
* Wniosek o wydanie identyfikatorów licencji trenerskich UEFA C, UEFA B TUTAJ
* Lista-protokół licencji trenerskich UEFA C/UEFA B TUTAJ