Ostatnie miejsca na kursie spikerów piłkarskich
ango | 2015-08-20 10:36:55

Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich MZPN przygotowała jednodniowe szkolenie spikerów piłkarskich. Zostało jeszcze kilka miejsc, więc radzimy się pospieszyć.

Termin szkolenia to poniedziałek, 24 sierpnia 2015 roku. Rozpoczęcie kursu o godzinie 9:00 na stadionie MKS Cracovia SSA w Krakowie przy ul. Kałuży 1 (rejestracja uczestników, przyjmowanie wpłat od godz. 8.30).

Kurs zostanie zakończony egzaminem wewnętrznym i wydaniem świadectwa MZPN upoważniającego do wykonywania funkcji spikera na zawodach piłki nożnej od I ligi do klas niższych.
Planowy koszt kursu wynosi 150 zł od osoby (bez kosztów dojazdu, przy zgłoszeniu minimum 10-15 kandydatów).

Zgłoszenia należy kierować do:
Tomasz Bałdys – kierownik kursu, tel. 694 464 979, tomasz.baldys@cracovia.pl
Marian Cebula – przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich MZPN, tel. 531 462 010, mckonsulting2011@gmail.com

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię ojca, wykształcenie, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego oraz klub z którym kandydat zamierza współpracować. Uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą 1 szt. fotografii do legitymacji spikera.
Biorąc pod uwagę potrzebę wypełniania wymogów licencyjnych przez kluby, podnoszenia poziomu organizowanych zawodów oraz kreowania kulturalnych zachowań widzów, zapraszamy podokręgi, kluby i zainteresowane osoby do udziału w kursie.

PROGRAM KURSU Tutaj