Komunikat Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN
ango | 2015-11-17 10:40:24

W związku ze zbliżającym się terminem zamykania listy kandydatów na kursy trenerskie UEFA A wyrównawcze przypominamy o obowiązku zgłaszania swoich kandydatur przez formularz umieszczony na stronie PZPN bądź MZPN.

Nowa wersja Konwencji Trenerskiej UEFA (wersja 2015) nie przewiduje Kursów Wyrównawczych dla trenerów spoza UEFA.

W związku z nowymi regulacjami Konwencji Trenerskiej UEFA-Wersja 2015, które nie przewidują możliwości uzyskania dyplomów trenerskich UEFA w drodze kursów wyrównawczych przez trenerów posiadających dyplomy wydane przez instytucje spoza struktur UEFA, Polski Związek Piłki Nożnej z uwagi na ogromne zapotrzebowanie na uzyskanie dyplomów trenerskich UEFA przez trenerów posiadających dyplomy państwowe, zwrócił się do UEFA o zgodę na organizowanie kursów wyrównawczych UEFA B i UEFA A w Polsce do końca 2019 roku.

Komisja UEFA Jira Panel po szczegółowym rozpatrzeniu sprawy na posiedzeniu w dniu 27 maja br. poprosiła PZPN o przedstawienie dokładnych danych dotyczących liczby trenerów posiadających uprawnienia państwowe, którzy wyrażają intencję uzyskania dyplomów UEFA B i UEFA A w drodze kursów wyrównawczych. Decyzja w tej sprawie została odłożona do następnego posiedzenia w/w Komisji w dniu 5 listopada 2015.
W związku z powyższym prosimy więc instruktorów i trenerów Klasy II/I/M piłki nożnej, którzy uzyskali uprawnienia w systemie państwowym nadzorowanym przez MSiT przed datą wejścia w życie w dniu 23 sierpnia 2013 roku Ustawy Sejmowej o deregulacji niektórych zawodów w tym trenera sportowego o wypełnienie załączonego formularza w celu zgłoszenia intencji ubiegania się o dyplom trenera UEFA B (Instruktorzy) lub UEFA A (Trenerzy). Zgłoszenie należy wysłać najpóźniej w terminie do 31 października 2015.
Jednocześnie informujemy, że do czasu podjęcia decyzji w tej sprawie kursy wyrównawcze UEFA B i UEFA A organizowane przez PZPN odbywają się bez zmian.

Formularz intencji:
https://pzpn24.pzpn.pl/Formularze/Trenerzy/ZgloszenieIntencji