III liga w nowym sezonie z udziałem 18 drużyn?
ango | 2015-10-19 12:51:00

Zarząd PZPN przyjął 12 października br. uchwałę, która dopuszcza możliwość prowadzenia rozgrywek III ligi w sezonie 2016/2017 z udziałem 18 drużyn w każdej z grup.

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN informuje, że na posiedzeniu Zarządu PZPN w dniu 12 października 2015 r. przyjęta została Uchwała nr X/174 w sprawie zmiany Uchwały nr XI/285 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie reorganizacji rozgrywek o mistrzostwo III ligi od sezonu 2016/2017.

Wprowadzone zmiany uwzględniają ustalenia poczynione na spotkaniu Prezesa PZPN i Prezesów Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, które odbyło się w dniu 1 września 2015 r.

Dopuszczono możliwość prowadzenia rozgrywek III ligi w sezonie 2016/2017 z udziałem 18 drużyn w każdej z grup, pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody wszystkich związków piłki nożnej, właściwych dla danej grupy rozgrywkowej oraz dostosowano uregulowania dot. zasad utrzymania i spadku drużyn do IV ligi, uwzględniając tę zmianę.

Dodatkowo ustalono, iż w sezonie 2016/2017 rozgrywki III ligi nie będą mogły być prowadzone przez Związki Piłki Nożnej, prowadzące rozgrywki III ligi w sezonie 2015/2016. Oznacza to, iż wybór ZPN prowadzącego rozgrywki III ligi w danej grupie w sezonie 2016/2017 winien zostać dokonany spośród 2 Związków Piłki Nożnej, które nie prowadziły rozgrywek w sezonie 2015/2016.

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, 15.10.2015 r.

Zmieniona uchwała Zarządu PZPN w sprawie reorganizacji rozgrywek III ligi od sezonu 2016/2017 - kliknij TUTAJ